Verdighetsenteret er representert  under den 22. International Congress on Palliative Care som pågår ii Montreal i Canada nå. 

4. oktober 2018 by Kristine Askvik

I sesjonen Arts and Humanities holdt senterets brobygger Sverre Chr. Wilhelmsen innlegget Can Art change the Image of Old Age?

Foredraget fikk en svært positiv respons fra et hundretalls publikummere i en internasjonal sesjon med innlegg fra Thailand, Frankrike, Canada og Norge.

Wilhelmsen møtte også Dr Balfour Mount – stifteren av den internasjonale kongressen i Montreal og selve faderen i arbeidet for Palliative Care på det amerikanske kontinentet.
– Det var et inspirerende møte med en levende legende, sier Wilhelmsen. 

I innlegget presenterte han senteres arbeid, filosofi og satsing på kunst som døråpner i arbeidet for sårbare gamle. Dette omfattet prosjektene Kunst og demens og Forestillingens kraft, og arrangementer som Omsorgsprisen, En dag for verdighet, nasjonale konferanser og debatter både på DNS og i Litteraturhuset.

Mange i salen lot seg inspirere av umiddelbarheten, engasjementet og nærheten i de levende møtene som her ble presentert. Det ble gitt uttrykk for at dette bidrar til  utfylle perspektivet under en konferanse som ellers har sitt hovedfokus på det rent kliniske og forskningsbaserte.

Kongressen arrangeres hvert annet år, og det er denne gangen 1.800 deltakere.