Reformen Leve hele livet mangler ett sentralt punkt, mener daglig leder Odd Jordheim hos Verdighetsenteret.

5. oktober 2018 by Kristine Askvik

Stortingsmeldingen peker på de fem innsatsområdene – et aldersvennlig Norge, aktiviteter og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Men noe av det viktigste mangler, mener daglig leder Odd Jordheim ved Verdighetsenteret. Nå ønsker han å dra reformen i riktig retning ved å legge til et punkt.


– Verdighetsenteret foreslår at kompetanse og ressurser også blir et punkt i stortingsmeldingen. Forskning viser at tilbudet om etterutdanning innen eldreomsorgen er svært mangelfullt og reformen har etter vår mening for lite fokus på dette området, sier Jordheim.

Akuttmedisin og palliasjon
Verdighetsenteret tilbyr flere nasjonale, tverrfaglige etterutdanninger. Etterutdanningene Akuttmedisinsk eldreomsorg og Palliativ eldreomsorg representerer et ettertraktet lavterskel-tilbud til alt helsepersonell i eldreomsorgen som ikke kan, vil eller har mulighet for å ta videreutdanning/master.  Interessen for Akuttmedisinsk eldreomsorg har vært formidabel og på under to år har over 300 sykepleiere og helsefagarbeidere fra hele landet tatt utdanningen. I tillegg har Verdighetsenteret arrangert flere kurs ute i kommunene innen tematikken, og har nådd flere hundre også på den måten. Palliativ eldreomsorg startet opp nå høsten 2018. 

Frivillighet
I høringsuttalelsen legger Verdighetsenteret også vekt på at for å lykkes med frivillig innsats i eldreomsorgen trengs god tilrettelegging og kompetanse er nøkkelen.  

– Vi anerkjenner frivillighet som en viktig del av en god eldreomsorg. Et godt samarbeid mellom frivillig sektor og kommunens helse og omsorgstjeneste vil være avgjørende for å lykkes. Verdighetsenteret tilbyr en skreddersydd utdannelse til frivillighetskoordinatorer i eldreomsorgen og vil være et redskap for myndighetene i implementeringen av planen. Hittil er det utdannet 350 koordinatorer fra Verdighetsenteret. Alle disse har som et ledd i utdannelsen også igangsatt frivillighetsprosjekter på sine arbeidsplasser, sier Jordheim.

Les hele høringsuttalelsen fra Verdighetsenteret her