14. og 15.november blir det oppfølgingsseminar for deltakere på Akuttmedisinsk eldreomsorg.

8. oktober 2018 by Kristine Askvik

Det blir et veldig spennende program (lenke). Det blir blant annet trening i hjerte-lunge-redning og scenariotrening der en får brukt kunnskap man har tilegnet seg i løpet av utdanningen, sier intensivsykepleier og rådgiver Mona Stautland ved Verdighetsenteret.

Et sentralt tema på oppfølgingsseminaret vil også være etisk refleksjon.

Alle som har deltatt på etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg er kvalifisert til å delta.

– Gjennom å delta på seminaret vil du få testet kunnskapene dine i realistiske pasientsituasjoner. Vi har fått inn mye nytt utstyr for å være klare til å gjennomføre seminaret. Fire ferske Anne-dukker ligger klare og venter på riktig behandling, sier intensivsykepleier og rådgiver Bård Søilen ved Verdighetsenteret.