Hele fem hjelpepleiere fra Nore og Uvdal kommune deltar på Palliativ eldreomsorg. De har tre råd til hvordan du kan få med deg ledelsen.

11. oktober 2018 by Kristine Askvik

– Velkommen på utdanningen her hos oss. Dere er hele fem personer fra samme kommune! Det er imponerende. Hvordan klarte dere å få ja fra ledelsen til å reise alle sammen?

– Vi er veldig engasjert innen palliasjon og utgjør halvparten av den nyoppstartede Faggruppen for palliasjon i kommunen, sier Evelyn Haugan.

Hanne Deinboll Amundsen, Tone Stærkeby Nørstebø og Tove Jorunn Rødberg Vedhus jobber i hjemmesykepleien, mens Evelyn Haugan og Mona Helen Skreprud jobber ved institusjon i Nore og Uvdal. De er alle fem utdannet hjelpepleiere. 

– Vi som jobber i hjemmesykepleien søkte først om å få delta. Så hørte vi ikke noe fra ledelsen. Da purret vi og fortalte også om at det var et 3 for 2 tilbud. Da fikk vi reise tre personer fra hjemmesykepleien i kommunen, sier Amundsen.

– Arbeidsgiveren vår ser engasjementet vårt for palliasjon. De forstår at utdanningen vil være veldig nyttig, sier Vedhus. De tre ansatte i hjemmesykepleien tok sist videreutdanning tilbake i 2004.

–  Da synes vi det var på tide med nytt påfyll nå, sier Vedhus.

Etter snart tre fullførte dager ved Palliativ eldreomsorg er de fem hjelpepleierne godt fornøyd.

– Det er veldig et bra opplegg her. Det er kjekt og viktig å få påfyll, sier Skreprud.

– Vi håper at vi skal bli bedre i jobben ved å gå på utdanningen, sier Amundsen.

– Vi ønsker å gjøre hverandre gode, sier Nørstebø.

I deres hjemkommune er hjelpepleier gjerne alene ute i hjemmetjenesten.
– Vi er ofte alene i hjemmet til pasienten. Ofte har vi vært omsorgspersonen gjennom en lang tid. Sykepleierne kommer inn når det nærmer seg slutten. På sykehjem er det også oftest vi som er næmest pasienten, mens sykepleierne ofte gjør mer sykepleierettet oppgaver som sårstell og blodprøver og så videre, sier Vedhus.

De mener det er viktig at både helsefagarbeidere, hjelpepleiere og sykepleiere får tilbud om etterutdanning og øker sin kompetanse.
– Vi og sykepleiere har litt ulike oppgaver. Sammen utgjør vi et sterkt team, sier Vedhus.

 

De fem har følgende råd til andre som ønsker å overbevise lederen sin om at videreutdanning er viktig:

  • Vis tydelig interesse for fagfeltet
  • La arbeidsgiver forstå at utdanningen vil være nyttig for arbeidsplassen. I dette tilfellet – understrek viktigheten av at pasientene får en verdig avslutning på livet
  • Eksemplifiser mangel på kunnskap gjennom å trekke frem uheldige episoder. Bruk dette for å vise hvorfor det trengs forbedring og hva som bør forbedres.