Verdighetsenteret har utviklet et arbeidshefte for frivillighet i eldreomsorgen.

11. oktober 2018 by Kristine Askvik

– For at samarbeidet med frivillige i omsorgssektoren skal oppleves som positivt for alle parter er det viktig med kunnskap om hverandre og tydelige rammer for samarbeidet. Arbeidsheftet er et verktøy som kan brukes til å bygge en god kultur for samarbeid med frivillige i den enkelte virksomhet, sier rådgiver Beate Magerholm ved avdeling for Frivillighet og kultur ved Verdighetsenteret.

Heftet er utviklet i samarbeid med Fagforbundet og i dialog med representanter fra frivillig sektor, blant annet gjennom innspill fra 140 deltakere på workshop. Workshopen ble ledet av Silje Grastveit.

Last ned arbeidsheftet her (pdf)

Samarbeid med Bærum
Verdighetsenteret skal nå utarbeide en kompetansepakke, basert på arbeidsheftet, i dialog med Bærum kommune.

– Vi har i mange år samarbeidet med frivillige som bidrar med aktiviteter, innhold og mening i hverdagen til våre beboere. Det å skape en god kultur i samarbeidet med de frivillige og være et godt «mottakerapparat» for de gode initiativene, er viktig for å kunne ha en bærekraftig og fortsatt god utvikling på området. Vi setter derfor stor pris på samarbeidet med Verdighetsenteret om utviklingen av praktiske verktøy som kan bidra til å styrke oss i dette arbeidet. Både for den enkelte koordinator i sin arbeidshverdag, og den tilføring av kompetanse vi får som gruppe, sier Harald R. Waugh i Kultur og frivillighet i Pleie – og omsorg i Bærum kommune.

– Det er svært nyttig for oss at en kommune med så lang erfaring fra samarbeid med frivillige ønsker å komme med sine innspill i utviklingen av kompetansepakken. Det er viktig for oss at resultatet er forankret i praksis, sier Magerholm. 

Hun forklarer hvordan arbeidsheftet er bygget opp.

– Gjennom ti kapitler tilrettelegges det for at virksomheter som samarbeider med frivillige innen omsorg kan legge opp til refleksjon om enkelttemaer eller gjennomføre en egen workshop på arbeidsplassen. Dette kan passe både for ansatte og også for frivillige – gjerne sammen. Resultatene av en slik workshop vil kunne danne et godt grunnlag for virksomhetens frivillighetsplan. Heftet skal være lett tilgjengelig slik at virksomheten selv, eller i samarbeid med flere virksomheter kan benytte seg av det, gjerne sammen med frivillige, sier Magerholm.

Det er mulig å ta en av heftets refleksjonsoppgaver opp til diskusjon i lunsjen, eller ta utgangspunkt i en av oppgavene til workshop som en del av programmet for et avdelingsmøte. Verdighetsenteret ønsker å veilede kommunene til hvordan de kan benytte dette arbeidsheftet som en ressurs. Arbeidsheftet kommer også til å inngå som en del av vårt undervisningsmateriell på utdanningen frivillighetskoordinering – eldreomsorg.

– Vi er i gang med å utvikle en kompetansepakke med utgangspunkt i denne tematikken, og knyttet til arbeidsheftet. Tanken er å gi kompetanse til nøkkelpersoner i kommunen som videre kan benytte seg av arbeidsheftet i sin virksomhet. Slik kan de ha et kontinuerlig fokus på det gode samarbeidet med frivillige uten at det jevnlig må arrangeres store kurs som tar mye tid, sier Magerholm.

– Hva slags tilbakemeldinger har du fått så langt?
– Det er ikke lenge siden arbeidsheftet ble lansert, men vi har allerede fått gode tilbakemeldinger. Blant annet er det sagt at dette er et praktisk verktøy som er lett anvendelig. Vi har også fått tilbakemelding på at det er ønskelig å få oss på besøk i kommunen når seminaret knyttet til heftet er ferdig utviklet. Vi vil gjerne bidra der hvor vi kan innenfor den kapasiteten vi har. Blir forespørselen stor må vi se på mulighetene vi har for å utvide kapasiteten, sier Magerholm.

Foreløpig er tematikken og refleksjonsoppgaver fra arbeidsheftet prøvd ut i undervisning for masterstudenter, med god respons. I oktober skal arbeidsheftet testes ut i to kommuner, der Bærum er først ut.

– Der skal vi ha fokus på hvordan koordinatorene skal kunne benytte dette i sine virksomheter, sier Magerholm.