Frivillige og ansatte møttes til fagseminar om frivillighet i eldreomsorgen i Oppegård mandag 15. oktober. Verdighetsenteret holdt foredrag og inviterte til dialog rundt viktige spørsmål.

16. oktober 2018 by Kristine Askvik

Hvilke aktiviteter kan vi samarbeide om? Hva er viktig for deg som frivillig for at du skal oppleve innsatsen som meningsfylt? Det å få en dialog rundt spørsmål som dette fremmer et godt samarbeid. Og det var en ivrig gjeng som var samlet i Oppegård Rådhus denne dagen. Forslagene var mange: Det er viktig å få en oversikt over hva kommunen har behov for hjelp til, mente noen. En løsning på transport, sa en annen, og siktet til at det ofte kan være vanskelig å komme seg til aktivitetene særlig for dem som har med hjelpemidler som rullator. Det å bli inkludert i et fellesskap, og å ha klare rammer for samarbeidet er viktig, sa en tredje.

På bildet ser du Beate Magerholm (fra venstre), Cecilie Hartmann, Caroline Marie Sprott, Nicoleta Pantiru og Heidi Berentsen. Magerholm er rådgiver og kursleder ved Verdighetsenteret, Hartmann er aktivitør og kulturansvarlig/frivillighetskontakt ved Bjørkås sykehjem, omsorgsboliger og dagsenter, Sprott er kulturansvarlig/frivillighetskontakt ved Greverud sykehjem, Pantiru er kulturansvarlig/frivillighetskontakt ved Høyås bo – og rehabiliteringssenter og Berentsen er frivillighetskoordinator ved Virksomhet for samfunnsutvikling. 

Oppegård kommune har fokus på tilrettelegging for et godt samarbeid med frivillige, og har blant annet ansatt en frivillighetskoordinator i Virksomhet for Samfunnsutvikling, Berentsen.

– Oppegård har et veldig godt utgangspunkt for samarbeid mellom frivillige og kommunale virksomheter. Vi har frivillighetskontakter i hver virksomhet, og det er mange lag og foreninger som tilbyr aktivitet, sier Berentsen.

Sender tre på utdanning
Ordningen med frivillighetskontakter er under videreutvikling, og Oppegård kommune har besluttet å sende hele tre av frivillighetskontaktene på utdanningen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg som starter i slutten av oktober.

– Det at de sender tre personer fra samme kommune er en stor styrke. De skal sammen utvikle et frivillighetsprosjekt, og det å kunne samarbeide om dette, på tvers av virksomheter, gir et godt utgangspunkt for prosjektet. Det er også tydelig at samarbeidet med frivillige i Oppegård er godt ledelsesforankret – et viktig suksesskriterium, sier rådgiver og kursleder Beate Magerholm ved avdeling for Frivillighet og kultur ved Verdighetsenteret.

Les mer om utdanningen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg her.

Felles faglig plattform
Det at Verdighetsenteret underviser på fagdag for de øvrige ansatte og frivillige er med å bidra til en felles faglig plattform.

– Vi ser at Oppegård kommune allerede har mye kunnskap på feltet. Vi håper at vi som kompetansesenter kunne bidra med perspektiver og kunnskap som vil ytterligere styrke arbeidet som gjøres på feltet i kommunen, sier Magerholm.

Berentsen sier at dette seminaret var nyttig.

– Når frivillige og ansatte møter hverandre øker forståelsen av hva frivillig arbeid er og hvilke muligheter samarbeid kan gi. Vi er glad for at vi har fått kontakt med Verdighetsenteret, for sammen med dere tror jeg at vi kan få til enda mer.

Som en del av undervisningen fikk deltakerne utdelt Verdighetsenterets nye arbeidshefte. Du kan laste ned arbeidsheftet her. Du kan lese mer om innholdet og bakgrunnen for arbeidsheftet her.

Skal bruke arbeidshefte aktivt
– Arbeidsheftet er noe vi nå ser på. Vi skal spre det til alle virksomhetene og vi ønsker å bruke det aktivt, sier Berentsen.

– Vi ønsker Oppegård lykke til videre i det viktige arbeidet for å tilrettelegge for det gode samarbeidet, sier Magerholm.