Nylig fikk en eldre mann hjerneslag på sykehjem, uten at noen av sykepleierne reagerte. Helspersonell trenger mer kunnskap, sier Gro Helen Dale ved Verdighetsenteret.

26. oktober 2018 by Kristine Askvik

Den eldre mannen hadde klassiske symptomer på hjerneslag, skriver NRK. Mannen i 70-årene snakket utydelig, ble skjev i munnen og hadde nedsatt kraft i armen. Men likevel var det ingen av de ansatte ved sykehjemmet som forsto at det var hjerneslag.

– Dette er en veldig trist sak, sier Gro Helen Dale, lege og leder for Forskning og utvikling ved Verdighetsenteret.

Hun understreker at det ekstremt viktig å kjenne til de vanligste symptomene på hjerneslag og vite hva man skal gjøre hvis disse oppstår.

– Dette går vi grundig igjennom på etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg, og det er tydelig at deltakerne setter stor pris på undervisning i dette emnet. Selv om de fleste sykepleiere og helsefagarbeidere vet en hel del om hjerneslag, ser jeg likevel ofte at de for eksempel ikke vet hvor viktig det er å handle raskest mulig – også selv om symptomene ikke innebærer halvsidig lammelse og språkvansker, men er mer diskrete. I denne sammenhengen er det også viktig å poengtere at sykehjemsbeboere ikke alltid er kandidater til akutt sykehusinnleggelse ved hjerneslag, men at det likevel er mye man kan gjøre for pasientene der de er. Det kan for eksempel handle om å lindre symptomer og prøve å forebygge komplikasjoner. Men da må man altså vite og erkjenne at det er et hjerneslag man har med å gjøre, sier Dale.

UNDERVISNING: Gro Helen Dale (til venstre) underviser på utdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg.