Av og til opplever sykehjemsleger uenighet mellom pasient og pårørende når slutten nærmer seg, sier overlege Bård Reiakvam Kittang.

21. november 2018 by Kristine Askvik

– Pasienten er gjerne klar for å dø. Men pårørende trenger gjerne mer tid for å innse at  pasientene nærmer seg den siste livsfasen, sier Bård Reiakvam Kittang, overlege PhD ved Haraldsplass diakonale sykehus og sykehjemsetaten i Bergen kommune.

Han er en av deltakerne i debatten «Står aktiv behandling i veien for en verdig død» på Litteraturhuset i Bergen onsdag 21.november. Debatten sendes også live på Verdighetsenteret sin Facebook-side.

Det er rundt 40.000 pasienter ved norske sykehjem. De aller fleste dør her. Noen flyttes videre til sykehus.

Sykehjemslegen har det medisinske ansvaret for hva slags behandling som skal iverksettes og når behandling skal avsluttes for den enkelte sykehjemspasient.  Det siste blir særlig et aktuelt tema mot slutten av livet.

– Noe av det mest utfordrende for en sykehjemslege er å finne en god balanse i kommunikasjonen med pasienter og pårørende. Man må finne løsninger som både harmoniserer med det som vi helsepersonell mener, det pårørende mener og det pasienten selv mener, sier Kittang.

Ikke sjelden står han i situasjoner der det er uenighet.

–   Det vanligste er at pasienten er klar for å avslutte livet, men at pårørende ikke er det. Da er tid, gjentakende informasjon og god kommunikasjon de viktigste faktorene for å lykkes. Den største utfordringen kan ofte være å få de nærmeste til å innse at det er på tide å trappe ned behandlingen kan være en lengre vei å gå.

Viktige forberedelser
For å sikre god kommunikasjon, anbefaler han gode rutiner fra dag én ved sykehjemmet. Ved sykehjem i Bergen får pårørende til langttidsbeboere blant annet informasjon om innkomstsamtale før de møtes ansatte ved sykehjemmet til denne samtalen.

– Det er veldig lurt å investere mye i det første møte med pasient og pårørende.

I en slik samtale går man gjennom blant annet medisinbruk, hvordan demenssykdom utvikler seg og spørsmål rundt livets siste fase.

– Slike samtaler bør man ha med jevne mellomrom når det nærmer seg den siste livsfasen.

Både palliativ plan og forberedende samtale er viktig del av pensum i etterutdanningen Palliativ eldreomsorg ved Verdighetsenteret.
Mer info om utdanningen her