For å sikre at pasienter får en verdig avslutning på livet er palliativ plan viktig, sier Fou-leder Gro Helen Dale ved Verdighetsenteret.

4. desember 2018 by Kristine Askvik

– Målet med en palliativ plan er å skape en verdig siste del av pasientens liv, hvor fysiske, psykososiale, åndelige og eksistensielle behov blir ivaretatt, sier Dale.

En slik plan er aktuell for alle som har en eller flere alvorlige, kroniske sykdommer – slik tilfellet ofte er for eksempel for sårbare gamle.

Last ned mal på palliativ plan eller se et eksempel på en ferdig utfylt palliativ plan her. I veilederen får du verdifull informasjon om hvordan du kan bruke planen.

Et sentralt utgangspunkt for planen er såkalte forhåndssamtaler. I disse samtalene blir pasientens ønsker innen pleie, omsorg og behandling avdekket. Samtalene er dessuten med på å skape trygghet og tillit mellom pasient/pårørende og helsepersonell, og gir helsepersonell grunnlag for å ta gode beslutninger. Videre kan for eksempel helsepersonell bruke den palliative planen som et konkret verktøy i forhold lindring av pasientens symptomer når vedkommende er døende.

– Hvorfor er det viktig med en slik plan?
– Det er viktig å bruke en slik plan slik at pasientens (og evt. pårørendes) ønsker og behov blir best mulig ivaretatt, og slik at vi som helsepersonell er forberedt til å møte utfordringer som kan oppstå når sykdommen blir verre og når livet nærmer seg slutten. Bruk av en palliativ plan kan for eksempel medføre at pasienten unngår unødvendige innleggelser på sykehus.

– Det finnes forskjellige utgaver av palliativ plan, og det er ikke slik at man absolutt skal bruke Verdighetsenterets versjon. Men det viktige er, mener jeg, at man i det hele tatt tar i bruk en palliativ plan. Dette vil være til nytte for både pasient, pårørende og helsepersonell, sier Dale.

I denne nye revisjonen er det blant annet gjort slik at den palliative planen er mer naturlig å ta i bruk på et tidligere tidspunkt, enn før. I den opprinnelige utgaven var planen ment å tas i bruk når man erkjente at pasienten nærmet seg livets slutt.

Kan tas i bruk tidlig
– Nå legger vi opp til at planen tas i bruk mye tidligere, gjerne allerede på diagnosetidspunktet. Dette innebærer selvsagt behov for å fortløpende oppdatere planen etter hvert som situasjonen endrer seg og pasienten blir dårligere. Og så er det selvsagt slik at pasienten har lov til å ombestemme seg, så dette kan også gjøre det nødvendig å oppdatere planen, sier Dale.