Meld deg på før 10.januar og få earlybird-pris.

2. januar 2019 by Kristine Askvik

Velkommen til vårens nasjonale møteplass Verdighetskonferansen – Kreativ Omsorg 2019. Konferansen arrangeres på Thon Storo Hotel i Oslo 26. og 27.mars.

Mer informasjon og påmelding finner du her.
Få rabatt ved påmelding før 10.januar. Siste frist for påmelding er 11. mars.

Konferansens tema er kvalitet, liv og omsorg i eldre år
Tematikken favner både sykehjem og hjemmebaserte tjenester og inkluderer organisasjons- og kompetansemiljøer.
Kreativitet, miljøbehandling, kunst- og aktivitetstiltak. Hva kan vi få til med den kompetansen og de rammene vi har?
Konferansen vil være praktisk rettet, med konkrete tips og presentasjon av prosjekter og tiltak.

Målgruppe: Alle som jobber praksisrettet, tett på brukere og pasienter, uavhengig av utdanning og profesjon – som ansatt, pårørende eller frivillig.

Arrangører er Fagforbundet og Verdighetsenteret, i samarbeid med: Fransiskushjelpen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), Nasjonalforeningen for folkehelsen, Pensjonistforbundet., Hospiceforum Norge og Termik – Vefsn.

For mer informasjon, kontakt prosjektlederne
Sverre Chr. Wilhelmsen, brobygger – scw@verdighetsenteret.no / tlf. 971 81 079
Ingvar Skjerve, rådgiver – ingvar.skjerve@fagforbundet.no / tlf. 480 97 983