Målet er at alle de 48 frivillige ved Ensjøtunet Omsorg+ skal føle seg verdsatt.

10. januar 2019 by Kristine Askvik

Hver sjette søndag samles frivillige ved Ensjøtunet til treffpunktet Samstemt. Etter at kaféen ved Ensjøtunet har stengt for vanlige kafégjester, er det de spesielt interesserte og inviterte som får komme.

– Vi sender invitasjoner til alle frivillige både på sms og noen får også brev i posten. Vi sender også påminnelser ut i forkant av arrangementet, sier Valborg Vigsnes Jakobsen ved Ensjøtunet.

Ensjøtunet har 62 leiligheter for eldre og totalt 67 beboere. I tillegg er det et aktivitetssenter med kafé, frisør, hobbyrom, snekkerverksted og andre tilbud. Mange gjester er innom hver eneste uke.

Jakobsen startet som frivillighetskoordinator ved Ensjøtunet i mars 2018. Samtidig startet hun på utdanningen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg ved Verdighetsenteret. Utdanningen er lagt opp slik at alle deltakerne har sitt eget prosjekt som de gjennomfører ved sin arbeidsplass eller kommune.

Jakobsen ønsket å lage et tilbud for å vise at Frelsesarmeen setter pris på sine frivillige. Totalt er 48 frivillige tilknyttet Ensjøtunet. Disse bidrar blant annet i kaféen, er besøksvenner, følger til lege og handel og hjelper til med hagearbeid.

– De som er frivillige her i kaféen, møter hverandre med jevne mellomrom. De andre frivillige møtes gjerne ikke. Vi ønsket å lage et felles møtested for alle som er frivillige hos oss, sier Jakobsen.

Gode tilbakemeldinger
Som sagt, så gjort. I mai 2018 ble første Samstemt-kafé arrangert og siden har det vært kafé for frivillige hver sjette uke, unntatt i ferier.

– Vi får mange gode tilbakemeldinger fra frivillige på tilbudet. De setter pris på det, sier Jakobsen.

Samlingene bruker å vare i rundt to timer. I tillegg til å spise kake, prate og knytte kontakter, blir tiden også brukt til å ta opp temaer som er interessante for de frivillige. Blant annet har ansvarlig for frivillige i Frelsesarmeen besøkt gruppen og fortalt om hvordan organisasjonen jobber.

–  Vi har frivillige som er i full jobb og er ressurssterke, og som i tillegg ønsker å gjøre noe for andre. Vi har også frivillige som ønsker å gjøre en innsats og samtidig trenger et sted å høre til og et nettverk. Vi ser at Samstemt er et særlig viktig tilbud for den siste gruppen av frivillige, sier Jakobsen.

Å være samstemt
– For oss i Frelsesarmeen er dette en måte å vise at vi verdsetter våre frivillige. Vi kan bruke dette som en arena til å få frem hvordan vi ønsker å jobbe, og at vi ønsker at vi alle jobber sammen som en gruppe – samstemt om du vil, sier Jakobsen.

Hun forteller om frivillige som markerer i kalenderen når det skal være Samstemt-arrangement og som trofast møter opp. Ved hver samling kommer det mellom 15 og 20 frivillige. Det er en god anledning til å være i regelmessig kontakt med den frivillige. Selv om ikke alle kommer, har alle hørt fra oss og fått en invitasjon.

Jakobsen har nå gått over til en annen stilling ved Ensjøtunet. Astri Skarpengland har overtatt roret som frivillighetskoordinator. Hun vil nå videreføre Samstemt.

Valborg Jakobsen ved Ensjøtunet og beboer. Foto: Privat