Pårørende Rune Samdal får Omsorgprisen 2018 for sitt glødende og enestående engasjement for en verdig alderdom.

14. januar 2019 by Kristine Askvik

Søndag 13.januar 2019 delte eldreminister Åse Michaelsen ut Omsorgsprisen 2018 under en festforestilling ved Den Nationale scene i Bergen. Se bildegalleri fra festforestillingen nederst i saken.

– Første prisvinner Rune Samdal tildeles Omsorgsprisen 2018 for sitt glødende og enestående engasjement for en verdig alderdom: som pårørende, skribent, forfatter, initiativtaker til turgrupper, samt brukerrepresentant og medforsker i demensprosjekter, leste Michaelsen fra juryen sin begrunnelse.

Omsorgsprisen er et samarbeid mellom GC Rieber Fondene, Bergen kommune og Verdighetsenteret. Prisen tildeles en medarbeider, frivillig, pårørende, institusjon eller prosjekt som har vist fremragende omsorg – i Bergen eller Hordaland.

Konen fikk demens
Samdal har gjennom livets skole i over 10 år lært om demens da hans kone, Kirsten, utviklet sykdommen. Siden da har han kjempet en utrettelig kamp om aktivitet og tilbud til familier med demens, både i hjemmet og på institusjon. Da han opplevde at kommunen ikke kunne tilby en forsvarlig oppfølging, valgte han å slutte i jobben for å sikre henne et kompetent tilbud.

I regi av den Norske Turistforening har prisvinner opprettet en turgruppe, hvor han guider turgåere på fjellturer.

Basert på sine erfaringer har prisvinner skrevet tallrike artikler, kronikker, deltatt i debatter og holdt foredrag over hele landet.

– Han sitter i mange lokale og nasjonale grupper og utvalg, hvor han kjemper for å sikre tryggheten, verdigheten og menneskerettighetene for gamle og personer med demens, hvor han også omtaler hvor viktig det er å se og forstå de pårørendes rolle, sier leder for juryen, Stein Husebø ved Verdighetsenteret.

– Rune Samdal er et forbilde for oss alle og han staker ut kursen. Jeg er mektig imponert, sier eldreminister Åse Michaelsen.

– Tusen takk for prisen. Det er en annerkjennelse og jeg håper det kan inspirere andre. Det er viktig å få flere pårørende på banen for å utvikle nye tilbud til personer med demens og øke oppmerksomheten rundt forskning, sier Samdal. 

Det var også to 2.prisvinnere som ble hedret søndag kveld. Dette var avdelingssykepleier Janet Solsvik ved Signo Konows senter og Våketjenesten ved Bergen Røde Kors sykehjem ved leder for frivillighetstjenesten, Gunhild Kjøsnes.

– Janet Solsvik har de siste 16 årene, i samarbeid med sine ansatte, utviklet unik kompetanse knyttet til omsorgstjenester og sykehjemstilbud for gamle med omfattende aldersrelatert døvblindhet, sier Michaelsen.

PRISVINNERE: Våketjenesten ved Bergen Røde Kors sykehjem ved Gunhild Kjøsnes (til venstre) og sykepleier Janet Solsvik fikk 2.plassene. Eldreminister Åse Michaelsen delte ut prisene. Foto: Thor Brødreskift

 

Tilbud for døvblinde
I begrunnelsen skriver juryen at Solsvik har vært mer enn dedikert til oppgaven som gruppeleder på døvlinjegruppa i 12 år, og deretter som sykepleier på skjermet gruppe som også gir tilbud til døvblinde med demens.

Solsvik sitt fokus har hele tiden vært å gi beboerne tilbake verdigheten i egne liv, og samtidig legge til rette kontakt mellom beboer, familie og omliggende nettverk. Hun har tilegnet seg høy kompetanse rundt syns- og hørseltap for eldre.

Gjennom sitt arbeid, sammen med sine kollegaer har hun gitt en gruppe gamle pasienter som har opplevd å bli møtt med manglende kompetanse og forståelse, livsgnisten og gleden tilbake. Og de er mange. Forskning viser at det i Norge er over 5000 eldre som lider av aldersrelatert døvblindhet, 300-350 bare i Bergen. Disse utfordringene fortjener stor oppmerksomhet – med prisvinners egen metode.

Hvordan mennesker dør, forblir som viktige minner for dem som lever videre. Det som skjer de siste timene før et menneske dør, kan lege mange tidligere sår, eller forbli som uutholdelige erindringer som forhindrer veien gjennom sorg.

Disse ordene fra HOSPICE-bevegelsens grunnlegger Cicely Saunders for 50 år siden, har i dag større aktualitet enn noen gang.

 

DELTE UT PRISENE: Leder i juryen, Stein Husebø fra Verdighetsenteret, og eldreminister Åse Michaelsen. Foto: Thor Brødreskift

 

Våker over døende
– De døendes og de pårørendes ensomhet og isolasjon, spesielt innenfor eldreomsorg, er et stort problem. Derfor er det spesielt gledelig at de frivillige ved Røde Kors Sykehjem, basert på internasjonale erfaringer, gjennom det siste året har gitt et eget tilbud for de alvorlig syke og døende som har behov for det. I den travle hverdagen på sykehjem og i hjemmet, er det ofte ikke mulig for pleiepersonalet å ta seg tid å sitte ned, selv om det er sterkt behov og ønske om slike tilbud, skriver juryen i sin begrunnelse.

Tilbudet har blitt svært godt mottatt av pårørende, pasienter og personale, og sprer seg nå til andre sykehjem og kommuner.

 

OPPSTART: Sofie Kolve Haukås fra BFUng åpnet festforestillingen. Foto: Thor Brødreskift

 

SYKEPLEIER OG SANGER: Marthe Valle bruker musikkterapi i jobben sin som sykepleier. Hun fremførte blant annet flere sanger av Ola Bremnes. Foto: Thor Brødreskift

 

VÆR AKTIV: If you dont use it, you will lose it, sa professor og lege Knut Engedal. Han holdt innlegg om demens og oppfordret til å trene kropp og hjerne. Foto: Thor Brødreskift

 

VIL BORT: Helge Jordal sang Vil bort-song av Jon Fosse. Foto: Thor Brødreskift

 

HISTORIER: Helge Jordal fortalte historier laget av personer med demens gjennom prosjektet Forestillingens kraft. Foto: Thor Brødreskift

 

ANDREPLASSENE: Janet Solsvik (fra høyre), blomsterpike, Gunhild Kjøsnes, Sverre Chr. Wilhelmsen og Åse Michaelsen.
Foto: Thor Brødreskift

 

1800-tallet: Skuespllerne Kristoffer Sagmo Aalberg og Mathias Tiedemann (til høyre) viser dialog fra oppsetningen Skipet De Zee Ploeg. Foto: Thor Brødreskift

 

VÅREN: Styrkekvartett fra BFUng spiller Våren av Grieg. Foto: Thor Brødreskift

 

FØRSTEPLASS: Rune Samdal takker for prisen, eldreminister Åse Michaelsen og Sverre Chr. Wilhelmsen fra Verdighetsenteret. Foto: Thor Brødreskift