14, 5 millioner kroner skal deles ut. Husk å søke før 1.mars.

21. januar 2019 by Kristine Askvik

– Nå kan alle landets kommuner søke om kompetansehevingstilskudd for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Her må alle kommuner som ønsker å øke kompetansen til sine medarbeidere hive seg rundt og søke, sier Silje B. Eikemo, leder for Helse og omsorg ved Verdighetsenteret.

Totalt er det hele 14, 5 millioner kroner som skal deles ut i 2019.
Les alle tildelingskriteriene og søk her.

Vanskelig å søke, sier du? Da har vi følgende tips: 

  • Ring en venn som har erfaring med å søke.
  • Se hvilke prosjekter som fikk støtte i 2018.
  • Kontakt Regionalt Kompetansesenter for lindrende behandling (KLB), eller Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i fylket ditt. Der kan du få råd og veiledning. 
  • Eller la deg inspirere av Gulen kommune! 

Gulen har tidligere søkt om midler gjennom denne ordningen til Helsedirektoratet. De brukte pengene til å sende sine ansatte på utdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg ved Verdighetsenteret. Sykepleier Sissel Anita Kvame (bildet) er blant dem som har tatt utdanningen.
– Etterutdanningen har styrket arbeidet og kompetansen vår. Det bidrar til å kvalitetssikre hverdagen vår, sier Kvame ved Eivindvik sjukeheim.

Øker motivasjonen
– Vi ønsker å motivere de ansatte til å bli i eldreomsorgen. Da er det viktig at vi kan styrke kompetansen til de ansatte, sier enhetsleder Nina Haveland ved Eivindvik sjukeheim.

I samarbeid med helsesjefen har enhetslederne utarbeidet en kompetanseplan. Planen følges nøye.
– Vi spiller selv inn hva vi mener er viktig å få med i kompetanseplanen. Nå har vi valgt at alle sykepleiere skal gå utdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg fordi vi får mer igjen for det når alle har en felles forståelse og det skaper en større trygghet i personalgruppen.

– Hvordan får dere dette til økonomisk?
– Vi har søkt på ulike midler, prosjekt – og kompetansemidler, for å kunne personalet fri med lønn og få dekket kursavgift. Mitt tips til andre er å være flink til å søke på midler og ha en plan for hva slags kompetanse man ønsker å få inn, sier Haveland.

Bli med på reportasje til Gulen og les om hvordan ordføreren, helsesjefen, enhetslederen og helsepersonell jobber for å skape en best mulig eldreomsorg.

Midlene fra Helsedirektoratet kan brukes til alle de tre utdanningene ved Verdighetsenteret. Les mer om utdanningene Akuttmedisinsk eldreomsorg, Palliativ eldreomsorg og Frivillighetskoordinering – eldreomsorg.