Klarer du å finne feilene? Sjekk svar her.

11. februar 2019 by Kristine Askvik

– Hvis denne hånden hadde tilhørt en helsefagarbeider, sykepleier eller lege på jobb, er det minst fire feil med hånden, sier Mona Stautland, rådgiver for Helse og omsorg ved Verdighetsenteret.

 – Hva er feilene?
– Personen har både klokke, ring, hårstrikk og neglelakk på seg. Det er ikke bra.

 – Hvorfor ikke det?
– Det kan samle seg både bakterier og virus på ringer, hårstrikker, armbånd, klokker og under negler. Disse kan vi som helsearbeidere føre videre til våre pasienter.

 – Ok, forstår. Men hvilken forskjell gjør det om man har pyntet neglene litt?
– Neglelakk sprekker og flasser ofte, derfor kan det lettere feste seg bakterier og virus på negler når du bruker neglelakk.

 – Ok, så da må man huske å fjerne neglelakken før man skal på vakt. Er det forskjell på hva slags avdeling man jobber ved? Mindre farlig med ringer, klokker og neglelakk ved noen avdelinger sammenlignet med andre?
– Nei, egentlig ikke. Har man pasientkontakt skal man unngå å ha slike hender som vist på bildet.

 – Hvordan kan helsearbeidere hindre at bakterier og virus sprer seg?
– God håndhygiene er det viktigste tiltaket. Unngå klokker, ringer, armbånd og lange negler. God håndhygiene medfører grundig vask med såpe og vann i tillegg til hånddesinfeksjon med sprit. Alle deler av hendene må vaskes og desinfiseres. Håndvask 40-60 sekunder og hånddesinfeksjon 20-30 sekunder. Utfør håndhygiene før og etter pasientkontakt og før og etter utføring av prosedyrer. Bruk hansker etter gjeldende retningslinjer, og da Latex eller Nitril. Vinylhansker er ikke gode nok her. 

– Hvorfor funker det ikke med vinylhansker?
– Slike hansker er ikke tette nok, så de bør ikke brukes ved pasientkontakt.

– Hvordan kan bakterierier og virus smitte?
– Bakterier og virus kan smitte via dråper – ved å hoste eller nyse ut i luften eller dråper etter at noen har kastet opp i rommet. De kan smitte ved direkte kontakt med andre, eller ved å røre ved gjenstander og etterlate smittestoffer på dem.

– Hva kan bakterier og virus gjøre med gamle pasienter?
– Gamle har svekket immunforsvar på grunn av normale aldersforandringer i kroppen, samt at de kan også ha andre sykdommer som gjør dem mer utsatt for infeksjoner. På sykehjem og sykehus er det flere resistente og sykdomsfremkallende bakterier.

– Du underviser ved utdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg. Hva lærer du deltakerne om dette der?
– På Akuttmedisinsk eldreomsorg lærer deltakerne blant annet om ulike infeksjoner, smitteregimer og hygieniske prinsipper.

 – Hva vil du oppfordre alle helsearbeidere til når det gjelder å unngå spredning av bakterier og virus?
– God håndhygiene! Sett deg inn i kontakt-  og dråpesmitteregimet.