I Odense i Danmark er det en egen klubb for eldre. Her kan ta du en kaffe, trene, male, sage, danse, veve og synge.

14. februar 2019 by Kristine Askvik

Verdighetsenteret besøkte Seniorhuset i Odense under den årlige frivillighetskonferansen til Center for frivilligt socialt arbejde i Odense.

Seniorhus Odense er et fyrtårn i sin sjanger. Her er det åpent mellom 9-15 hverdager og det kommer mellom 3-4000 seniorer innom hver uke.

– Alle over 60 år er velkommen her hos oss, sier frivillig-guide Leif Grosen tar imot oss.

Huset ble kjøpt av kommunen i samarbeid med eldrerådet. Det er pusset opp for å kunne tilbys som seniorhus. 300 frivillige og 25 foreninger skaper innhold og et mangfold av aktiviteter.

De frivillige drifter ukentlig resepsjon, kafé, trimrom, nettkafé, metallverksted, treverksted, kunstrom og mye mer. Her finnes også teatergrupper, dansegrupper, mimregrupper og sanggrupper i flere ulike varianter. Søndager blir teaterhallen arena for ballroom-dans og jazzbrunsj, med over 100 seniorer.

Under omvisningen får vi kikke innom sangkoret for seniorer med lungeproblemer. Vi ser hvordan flittige hender rydder kafeen og serverer smørbrød og kaffe til rundt 20 danske kroner.

En mann stopper oss av nysgjerrighet og forteller at han er med på sittende bevegelsesgrupper. Han er pensjonert møbelsnekker og tar også vakter på verkstedet. Det finnes både treverksted og metallverksted hvor andre eldre kan komme innom og få reparert ulike ting. Innerst i huset finner vi et rom som skiller seg ut; «Erindringsrommet». Her samler frivillige på gamle gjenstander og tidsskrifter som de deler med pleiehjemmene i nærmiljøet.

FRA GAMLE TIDER: Gamle ting har også sitt eget rom hos Seniorhuset i Odense.

 

Halvveis ut i omvisningen har vi kun møtt frivillige og besøkende.

Vi har kun én ansatt, sier guiden vår og vi får hilse på daglig leder Teit Rasmussen.

– Jeg driver en «ungdomsklubb for eldre». Jeg holder i det overordnede og støtter spesielt systemer for kafeen som er godt besøk. Ellers er det frivillige og foreninger som fyller huset med innhold og opplevelser, sier Rasmussen.

Senteret har et variert program. Dette er noe av det som skal skje på seniorsenteret i løpet av februar 2019:

Alzheimerforeningen, lungeforeningen, giktforeningen og polioforeningen har faste rådgivningstilbud og det er venteliste på gruppetimene i mosjonsrommet. Det skal arrangeres matpakkefest og grupper for avslapning og kroppsbevissthet. Det skal også være debatt om EU, «syng sammen – stund» og foredrag om Kenya og Uganda. Det er manneklubb på torsdagen og yoga på fredagen. Det skal også være temaforedrag om «døden – livets største overraskelse».

– Seniorhuset i Odense er et ypperlig eksempel på kraften som også ligger i «eldrebølgen». Vi tror på det forebyggende i å engasjere seg og ha sosiale og praktiske gjøremål etter pensjon. Ved å etablere rammene for interesser og engasjement  slik som seniorhuset er, vil den viktige kompetansen som seniorene innehar kunne dyrkes til glede og nytte for alle, sier rådgiver Susanne Lier Fagerbakke ved avdeling for frivillighet ved Verdighetsenteret. 

ULIKE AKTIVITETER: Seniorhuset huser en rekke ulike aktiviteter, deriblant datarom.

 

Fakta Seniorhus Odense

  • Seniorhuset ble etablert som en del av kommunens seniorpolitikk etter to borgerhøringer i regi av eldrerådet og eldre- og handikapforvaltningen.
  • Fem arbeidsgrupper med 50 representanter fra ulike frivillige foreninger og eldrerådet ble etablert og la grunnmuren for ideen.
  • Daglig leder understreker at å sette i stand huset til standarden den er har vært kostbart, men en satsning for kommunen. De sørger for inntekter på utleie på kveldstid og i helger.
  • Alle aktiviteter drives av frivillige og flere aktiviteter tar en symbolsk eller lav sum for å dekke utgifter.