Fagansvarlig Mona Trondsen ved Olaviken alderspsykiatriske bestilte en fagdag fra Verdighetsenteret.

20. februar 2019 by Kristine Askvik

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus tar imot pasienter som både har komplekse psykiske og somatiske tilstander.

Fagansvarlig Mona Trondsen ved sykehuset tok kontakt med Verdighetsenteret for å få en skreddersydd fagdag. Temaene ved fagdagen ble hentet fra utdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg.  

Ønsker du en skreddersydd fagdag eller kurs? Ler mer her

Hun ble inspirert til å ta kontakt etter at to ansatte ved sykehuset hadde fullført den praktiske og teoretiske 6-dagers utdanningen. Trondsen ønsket en endags teoretisk fagdag for alle sykepleiere og vernepleiere, der enkeltemner fra utdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg ble gjennomgått.

– Hva tenker dere generelt rundt etter og videreutdanning hos dere?
– I forhold til etter og videreutdanning er vi opptatt av å ha god kompetanse hos våre medarbeidere. Vi har sykepleiere og vernepleiere som har videreutdanninger, spesielt innenfor psykiatri og geriatri. Vi er opptatt av å holde oss faglig oppdatert, og har fast internundervisning og kursing internt og eksternt.

– Hvordan kom du på tanken om å invitere til fagdag i samarbeid med Verdighetsenteret og Akuttmedisinsk eldreomsorg?
– Vi så muligheten til å ha en fagdag hos oss etter at to sykepleiere har gjennomført utdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg hos dere. Vi ønsket at alle våre sykepleiere og vernepleiere skulle få en fagdag på dette temaet her hos oss. 

– På hvilken måte er denne kunnskapen viktig for deg og dine kolleger?
– I Alderspsykiatrien er det også viktig å ha et fokus på somatiske tilstander. Vi har ofte mange eldre pasienter innlagt med komplekse tilstander, både psykisk og somatisk.  Vi tenker at det er godt å få faglig påfyll, og bli oppdatert i forhold til verktøy vi kan bruke. Dette er nyttig å bruke når vi er i kontakt med akutt tjenesten, slik at vi er presise i vår formidling av observasjoner og beskrivelser av pasientenes tilstand.  

– Hva ønsker dere å oppnå med fagdagen?
– Vi ønsker å oppnå påfyll og repetisjon av kunnskap om akutte tilstander hos eldre som vi ofte ser hos pasienter som er innlagt hos oss. Vi tenker at Verdighetsenteret kan hjelpe oss med dette, og at vi kan få på plass enda bedre interne rutiner i forhold til oppfølging og observasjoner av akutte tilstander.