Det er fortsatt ledige plasser. Siste frist er 11.mars!

24. februar 2019 by Kristine Askvik

Velkommen til vårens nasjonale møteplass Verdighetskonferansen – Kreativ Omsorg 2019. Konferansen arrangeres på Thon Storo Hotel i Oslo 26. og 27.mars.

Mer informasjon og påmelding finner du her.
Siste frist for påmelding er 11. mars 2019.

Fagforbundet og Verdighetsenteret er arrangører, mens en rekke organisasjoner er med som samarbeidspartnere: Fransiskushjelpen, Hospiceforum Norge, LHL, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Pensjonistforbundet, Termik – Vefsn.

Tema: Konferansens tema er kvalitet, liv og omsorg i eldre år. Dette favner både sykehjem og hjemmebaserte tjenester og inkluderer organisasjons- og kompetansemiljøer: Kreativitet, miljøbehandling, kunst- og aktivitet.  Hva kan vi få til med den kompetansen og de rammene vi har? Konferansen vil være praktisk rettet, med konkrete tips og presentasjon av prosjekter og tiltak.

Målgruppe: Konferansen henvender seg til alle som jobber praksisrettet i eldreomsorgen, tett på brukere og pasienter – uavhengig av utdanning og profesjon eller om du er ansatt, pårørende eller frivillig.

Her kan du møte– blant andre: Åse Michaelsen – Eldre- og folkehelseminister, Ola Bremnes – musiker, Frode Grytten  – forfatter, Stein Husebø  – Verdighetsenteret, Anne Grosvold – journalist, Astrid Sandmoe – forsker, vold mot eldre, Samuel Massie og Arne Ulvolden  – Samuel og bestefar, TV2, Gunnar Bjursell  – hjerneforsker, Pernille Bruusgaard –  sykehjemsoverlege, Tobba Sudmann – professor i folkehelse, Øyvind Thomassen – anestesilege og forfatter av Livredderen og døden.

For spørsmål
Om konferansen: Sverre Chr. Wilhelmsen  
Tlf: 97 18 10 79

Om påmelding: Lizeth Hansen
Sekretær, Yrkesseksjon helse og sosial, Fagforbundet – Tlf: 98 00 28 10