Utdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg styrker strukturen i frivillighetsarbeidet og fører til flere frivillige og varige tiltak, mener tidligere deltakere.

28. februar 2019 by Kristine Askvik

Utdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg ved Verdighetsenteret har eksistert i åtte år. Nå har spørreskjema blitt sendt ut til alle tidligere deltakere. Hele 152 av de tidligere deltakerne har svart på spørsmål.

– Målet med undersøkelsen var å få vite hvordan det går med deltakerne etter de er ferdige. Vi lurte på om innholdet i utdanningen fortsatt er aktuell for dem og om de har merket konkrete effekter av utdanningen, sier rådgiver Susanne Lier Fagerbakke ved avdeling for Frivillighet og kultur ved Verdighetsenteret.

Les mer: Dette er utdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg (lenke)
Les mer: Ledige plasser ved utdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg med oppstart i mai 2019 (lenke)

Deltakerne ble spurt om hvilke deler av utdanningen de opplevde som mest nyttige. De ble også spurt om prosjektene de satte i gang under utdanningen, har generert varige resultater.

Deltakerne er fra hele landet, men det er overvekt av deltakere fra regionene rundt Oslo og Bergen. 90 prosent av dem som svarte er kvinner og flertallet er i aldersgruppen 40 til 60 år.

– Dette stemmer nokså godt overens med fordelingen vi ser i våre kull. Mange av deltakerne arbeider i helse- og omsorgssektoren hvor det er flest kvinner.

– Hva viser evalueringen i hovedtrekk?
–  Over 90 prosent mener utdanningen er nyttig og at de ville anbefale utdanningen til andre. Flertallet mener at utdanningen fører til mer struktur i frivillighetsarbeidet, økt samarbeid med andre organisasjoner og mer motiverte og fornøyde frivillige. Vi ser også at prosjektene som deltakerne gjennomfører i utdanningen “overlever” og fører til varige tiltak og tilbud, flere frivillige og flere prosjekter.


GODE TILBAKEMELDINGER: Rådgiver Susanne Lier Fagerbakke har fått gode tilbakemelding fra tidligere deltakere.

 

– Hvilke andre hovedfunn finner dere?
– Det kommer også frem at utdanningen og prosjektene har bidratt til økt forståelse for frivillighet på arbeidsplassen. Dette er noe som er vanskelig å måle verdien av. Vi har spurt både de som lykkes med prosjektene og de åtte prosentene som ikke lykkes om hva som bidro til dette. Mangel på tid er den store forklarende faktoren på hvorfor man ikke lykkes. Ellers ser vi at frivilligheten må være forankret i ledelsen, det må være tilgang på frivillige og samarbeid med andre organisasjoner, og det må være velvilje og engasjement fra kollegaer på arbeidsplassen. Penger fremstår faktisk ikke som den store bøygen.

Les mer: Har noen fra din kommune tatt utdanning ved Verdighetsenteret? Det kan du finne ut her (lenke).
Les mer: De eldre ønsket å le mer. Det ønsket akter Monica og Øystein å innfri. Se hvordan de får det til her (lenke).

 

Dette mener deltakerne om utdanningen:
«En utdanning med høy faglighet, bredde og struktur som kan brukes på mange forskjellige arbeidsplasser»

«god kombinasjon av prosjektveiledning og kunnskap om frivillighetsarbeid. Nyttig nettverksbygging som også bidrar til utvikling av et gryende nytt fagmiljø»

«Utdanningen gir både kunnskap og trygghet i samhandling med frivillighet og en verktøykasse å benytte».

– Hvorfor er det viktig å koordinere og lede frivillige på en god måte?
– Frivillighetskoordinering handler ikke bare om å videresende beskjeder om oppdrag, men å bygge og videreutvikle en god struktur og kultur for samarbeid, skape gode relasjoner og å tiltrekke seg og ivareta gode frivillige. For å si det enkelt – er det ingen god struktur og kultur så forsvinner frivillige fort, sier Fagerbakke.

Nå skal utdanningen videreutvikles med de gode innspillene og bekreftelsene som har kommet med evalueringen.

– Vi dreier mot et enda sterkere fokus på samarbeid og tilrettelegging for de gode ideene på tvers i samfunnet sier Fagerbakke.

– Hva slags rolle vil frivillige spille fremover i eldreomsorgen?
– Frivillighet vil nok bli en større og naturlig del av eldreomsorgen. Vi ønsker å bidra til det gode samspillet mellom helsevesenet, frivillige og pårørende.

Etter hvert vil det forhåpentligvis bli flere tilbud å velge mellom for eldre basert på egne interesser, samtidig som man kan få støtte, selskap og trøst når det trengs. Blir man gammel og sårbar så er det en verdi i seg selv om noen man nødvendigvis ikke kjenner vil gjøre noe sammen med deg eller for deg, ikke fordi de er betalt for det, men fordi de har lyst.

(Bilde øverst: Frivillighetskoordinatorer samlet til nasjonalt seminar i Oslo i september 2018. Foto Herman Dreyer)