Nordmenn er verdenstoppen i frivillighet, men det er et stort potensial for flere frivillige i eldreomsorgen, sier redaktørene Eirin Hillestad og Julie Tessem. 

11. mars 2019 by Kristine Askvik

De to redaktørene fra Verdighetsenteret har med seg toneangivende eksperter på frivillighet og eldreomsorg i boken Frivillighetenes kraft. Boken slippes i Bergen tirsdag 19.mars.

– Frivillige gjør en fantastisk innsats i eldreomsorgen. De kan bidra med verdifull tid, gi mening og skape nye muligheter. Det ligger også mye kraft og god folkehelse i å være frivillig. Gjennom slike møter kan både frivillige og eldre ta i bruk egne ressurser og livserfaringer, sier Julie Tessem, redaktør for boken og leder for avdeling ved Frivillighet og kultur ved Verdighetsenteret.

Les mer: Velkommen til boklansering i Bergen 19.mars (lenke)
Les mer: Dette er utdanningen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg (lenke) 

Tilsvarer 140.000 årsverk 
Nordmenn er veldig gode på frivillighet. 67 prosent av befolkningen over 18 år bidro med frivillig arbeid i 2017, ifølge Frivillighetsbarometeret. Den frivillige arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene i Norge tilsvarte over 140.000 årsverk i 2017.

– Selv om deltakelsen i frivillige organisasjoner i Norge er rekordhøy, er det ikke like mange frivillige i eldreomsorgen som på andre områder. Potensialet er derfor stort, sier Eirin Hillestad, den andre redaktøren for boken og nå i doktorgradspermisjon. 

Kommunenes helse – og omsorgstjenester vil gjerne samarbeide mer med frivillig sektor. Dette er også en satsing fra politisk hold.

– Verdighetsenteret ønsker å bidra til et mer inkluderende og eldrevennlig samfunn. Vi vil med boken vise hvor spennende og viktig det er å engasjere seg i eldreomsorgen og hva som må til for å oppnå et godt samarbeid med frivillige på dette feltet, sier Tessem.

– Hva er det viktigste man må gjøre for å lykkes her?
– For å lykkes med frivillighet i eldreomsorgen er det avgjørende at innsatsen blir godt organisert og at dette engasjementet blir ivaretatt på best mulig måte. Frivillighetskoordinatoren har en nøkkelrolle vi ønsker å styrke og løfte frem.

Frivillighet har en egenverdi og skal ikke være et sparetiltak eller komme istedenfor lovpålagte kommunale tjenester. Rolle- og ansvarsfordelingen mellom frivillige og ansatt helsepersonell må være tydelig for at alle parter opplever dette samarbeidet som godt. Det var viktig for oss å inkludere perspektiver både fra forskningsfeltet og fra koordinatorene/organisasjonene som står med føttene godt plantet i praksis.

– Hvem er boken laget for?
– Frivillighetens kraft belyser organisering og ledelse av frivillig innsats og hvordan frivillige kan bidra i eldreomsorgen. Boken handler om frivillighet rettet mot hjemmeboende eldre, beboere på sykehjem, personer med demens og innenfor det palliative feltet. Målgruppen for boken er personer som organiserer og leder frivillig innsats i eldreomsorgen: ansatte i frivillige organisasjoner, på frivilligsentraler, i helse- og omsorgssektoren. Boken henvender seg også til en bred gruppe studenter innen helse-, sosial, og kulturfag.

– Hva håper dere å oppnå med boken?
– Verdighetsenteret står bak den eneste utdanningen for frivillighetskoordinering i eldreomsorgen i Norge. Åtte år etter oppstart har vi utdannet over 350 frivillighetskoordinatorer og vi har savnet flere fagbøker på feltet. Dette er et felt i vekst og vi ser et klart behov for mer litteratur, forskning og klargjøring av juridiske retningslinjer for arbeidet. Vi ønsker med boka å inspirere til mer frivillig engasjement i eldreomsorgen og gi konkrete verktøy og eksempler på god praksis til de som organiserer og leder denne innsatsen.