Sykepleier Astrid Rønsen og lege Stein Husebø har engasjert seg for palliativ omsorg i 40 år. Nå møtes de til samtale om liv og død på Litteraturhuset i Oslo.

13. mars 2019 by Kristine Askvik

Snakk sant om livet på vei mot døden
Litteraturhuset i Oslo: Stein Husebø og Astrid Rønsen i samtale

Det synes i dag å være liten plass til døden, både i helsevesenet og i samfunnet som helhet. Har vi tatt livet av døden? Hvordan kan vi i så fall gjenopplive den? Er døden en sykdom, eller en del av det å leve?
Mandag 25. mars setter Verdighetsenteret og Fagforbundet – arrangørene for Verdighetskonferansen – Kreativ Omsorg 2019 – søkelys på disse spørsmålene. Stedet er Litteraturhuset i Oslo. Her vil to sentrale pionérer på feltet gjennom 40 år samtale om nøkkelen til en verdig avslutning på livet. Og om hvorfor vi trenger en hospicebevegelse i Norge.

Les mer: Dagen etter samtalen starter konferansen Verdighetskonferansen – Kreativ omsorg i Oslo.

Astrid Rønsen er sykepleier, førstelektor og fagansvarlig for tverrfaglig videreutdanning i palliativ omsorg ved NTNU i Gjøvik. Hun er også styreleder i Hospiceforum Norge. Hun har nærmere 40 års erfaring som hospicesykepleier og har hele tiden vist et sterkt engasjement for hospicesaken. Hun var også med i NOU-utvalget om palliasjon til alvorlig syke og døende avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet i 2016.

– Det skal være mer levetid enn ventetid på slutten, det er hva hospice-filosofien går ut på, sier hun.

Stein Husebø er gründeren bak Stiftelsen Verdighetsenteret. Den bergenske anestesi- og intensivlegen har viet seg til arbeidet for en verdig alderdom, både innen eldre- /demensomsorg, smertebehandling og omsorg ved livets slutt. Han var initiativtaker til Smerteklinikken ved Haukeland Sykehus og Sunniva Hospice ved Haraldsplass i Bergen, og en av grunnleggerne av den europeiske palliative organisasjonen EAPC. Gjennom 35 år har han vært redaktør for OMSORG – nordisk tidsskrift for palliativ medisin.

Sted: Litteraturhuset i Oslo, Amalie Skram, 2.etg
Tid: Mandag 25. mars kl. 18.30-20.00
Fri entré – så langt plassen rekker. Arrangementet vil også bli streamet.

(Foto øverst på siden: Marit Fonn)