Tirsdag ble boken Frivillighetens kraft lansert. 350 frivillighetskoordinatorer fra hele landet har inspirert redaktørene av boken.

19. mars 2019 by Kristine Askvik

– For oss som utdanner frivillighetskoordinatorer, så er dette en merkedag. Det er viktig at frivillighet blir skrevet om, snakket om og satt pris på, sier daglig leder Odd Jordheim ved Verdighetsenteret.

Han ønsket velkommen til boklansering i en fullsatt kafé ved Bergen bibliotek 19.mars.

Redaktørene Julie Tessem og Eirin Hillestad driver utdanningen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg ved Verdigehetsenteret. Her har 350 frivillighetskoordinatorer fra hele landet har tatt utdanningen.

– Det er frivillighetskoordinatorene som har inspirert oss til å lage denne boken. De har stilt spørsmål og delt sine erfaringer, sier Eirin Hillestad.

 

FEIRET: Julie Tessem (fra venstre) og Eirin Hillestad fikk blomster av daglig leder Odd Jordheim ved Verdighetsenteret. Foto: Silje Katrine Robinson

 

Ønsker mer engasjement
Hillestad og Tessem ønsker at flere skal engasjere seg i eldreomsorgen.

– Vi ønsker at flere skal møtes på tvers av generasjoner og at man møtes gjennom felles interesser. Vi ønsker å vise hvor interessant det er å være frivillig i eldreomsorgen.

Nøkkelpersonene
– Målet med boken er å både skape engasjement og interesse, men også bidra med økt kunnskap. For å lykkes med frivilligheten så er det viktig at det organiseres på en god måte. Frivillighetskoordinatorene er nøkkelpersoner her, sier Eirin Hillestad.

FULLSATT KAFÉ: Boken ble lansert på Bergen bibliotek. Foto: Silje Katrine Robinson

 

– Vi håper at boken vil være nyttig for alle dere som organiserer og leder frivillighet, sier Tessem.

– Hører vi på landets politikere så er dette et felt som kommer til å endre seg fremover. Frivilligheten blir stadig viktigere. I boken har vi med både erfaringer og fagperspektivet, sier Tessem.

Heikki Holmås, tidligere SV-politiker og nå styreleder for Frivillighet Norge, holdt innlegg og deltok i debattsamtalen under lanseringen.

Oppslagsverk og debatt
– Gratulerer med boken. Dette er en viktig bok. Denne boken er viktig av fire grunner. Den er et oppslagsverk for alle som jobber med frivillighet i eldreomsorgen, den bidrar til å skape debatt om frivillighet i eldreomsorgen, boken løfter frem pensjonister som en ressurs og den peker på dilemmaet det kan være om kommunen bruker frivilligheten som et instrument for å oppnå sine mål. Det er viktig at frivilligheten hele tiden skjer på frivilligheten sine premisser, sier Holmås.

HA DET GØY: Eldre må ha det gøy, sier Torill Kongsvoll. Hun er en av forfatterne i boken. Foto: Silje Katrine Robinson

– Eldre må også ha det gøy
En rekke ulike eksperter innen frivillighet bidrar i boken. Torill Kongsbakk er en av dem. Hun har drevet stiftelsen Sesam gjennom 30 år. Sesam organiserer frivillige for mennesker i ulike livsfaser, deriblant eldre. Kongsbakk er fast foreleser ved utdanningen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg. Hun ble interessert i frivillig arbeid i eldreomsorg da hun som ung så sin far “visne hen” da han ble innlagt på sykehjem etter sykdom.

– Når man blir eldre skal man selvsagt ha det trygt, men man skal også ha det gøy. I hvert enkelt menneske er det ressurser. Det må vi ta vare på, slik at vi bærer hver enkelt eldre på gullstol. Det å bli sett og være til nytte, er et viktig hele livet,  sier Kongsbakk.

Flesteparten av frivillige i eldreomsorgen er gjerne eldre. Kongsbakk mener flere unge også kan få øynene opp for det å være frivillig.

– Det er ikke bare i eldre alder vi trenger å være frivillig. Det ligger mestring i det også for yngre. Det styrker perspektivet ditt. Du får flyttet perspektivet bort fra deg selv. Som frivillig tror jeg man blir mer kreativ, snillere, rausere – og jeg tror det blir fred i verden, sier Kongsbakk.

PYNTET: Slik ser boken ut og slik så også kaken ut. Foto: Silje Katrine Robinson

Kreativitet og demens
Et av prosjektene som har blitt trukket frem i boken er prosjektet Forestillingens kraft som er gjennomført i samarbeid med Verdighetsenteret og Bergen Røde Kors sykehjem. Rådgiver Eli Lea ved Verdighetsenteret fortalte om prosjektet under lansering. Hun leste blant annet dikt laget av personer med demens.

– Når vi får tak i den kreative kraften hos personer, er det utrolig hva også mennesker med demens har mulighet til å bidra med, sier Lea.

Prosjektet vil bli en del av tilleggsmodul ved utdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg. Prosjektet har allerede fått en rekke avleggere rundt i hele Norge.

VERDIGHET: Stein Husebø er grunnlegger av Verdighetsenteret. Han understreket verdien av verdighet. Foto: Silje Katrine Robinson

 

– Jeg har ikke kommet hit for å dø
Grunnlegger av Verdighetsenteret, lege Stein Husebø avrundet lanseringskvelden.

– En dame som var beboer på sykehjemmet sa hun til meg – jeg har ikke kommet hit for å dø. Jeg har kommet hit for å leve. Jeg ønsker å komme ut hver dag, sa hun til meg. Vi må finne ut hva de liker. Hvilken ost vil de ha på skiven og hvilken musikk liker de. Når mennesker mister sin autonomi, må vi vite mest mulig om dem og hvordan vi kan legge til rette for omsorgen. Da kan vi gi dem verdighet, sier Husebø.

Har du lyst til å lese boken, så kan du bestille den hos Fagbokforlaget (lenke).
Har du lyst til å lese mer om utdanningen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg, se mer info her (lenke).