– Vi må kutte ut profesjonskamp og bruke riktige ressurser på rett plass, sier eldreminister Åse Michaelsen.

26. mars 2019 by Kristine Askvik

 

Eldreministeren åpnet Verdighetskonferansen – Kreativ omsorg i Oslo tirsdag 26.mars.

Konferansen arrangeres av Verdighetsenteret og Fagforbundet, i samarbeid med Pensjonistforbundet, LHL, Hospiceforum Norge, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Fransiskushjelpen.

– Vi kan ikke ha profesjonskamp. Vi må ha riktig ressurser på rett plass. Det er tullete at sykepleiere skal tømme oppvaskmaskinen eller handle, sier Michaelsen.

Hun mener kommuner må bli flinkere til å tilrettelegge for frivillighet i eldreomsorgen.

– Vi må klare å rekke ut hånden til hverandre og spille på lag, sier Michaelsen.

FULLSATT SAL: Over 200 deltakere er på plass. Foto Thor Brødreskift

 

Kompetanse
Hun peker på én nøkkel for å kunne klare å skape en verdig eldreomsorg.

– Vi kan bygge flotte sykehjem og ansette titusenvis av sykepleiere og leger. Vi kan kjøpe inn masse velferdsteknologi. Men klarer vi ikke behandle våre eldre med verdighet og respekt, klarer vi ikke gi god omsorg, sier Michaelsen.

– Vi klarer ikke å skape verdig eldreomsorg uten god ledelse og dyktige ansatte. Kompetanse er helt avgjørende, sier Michaelsen.

LES MER: Erna møtte Stjerna – Donja (18) er stjerna for beboerne ved Engensenteret  (lenke)
LES MER: – Det er fire grunner til at denne boken er viktig, sier Heikki Holmås i Frivillighet Norge (lenke)

Hva betyr ordet verdighet, egentlig, spurte eldreministeren.

– Verdighet kan være det å bli sett, det å være inkludert. Jeg har opplevd når jeg har reist rundt at ansatte ved sykehjem har fortalt om et kasus ved sykehjemmet. Vi må behandle alle som mennesker og ikke et kasus.

Å styre eget liv
– Verdighet kan være å spørre hva beboeren ønsker til middag eller om han eller hun ønsker en tur ut, eller få en klem eller få brukt ressursene sine. Å føle at man styrer sitt eget liv er viktig, sier Michaelsen.

I 2018 la regjeringen frem kvalitetsreformen Leve hele livet (lenke).

Målet med reformen er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet skal handle om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

MER KOMPETANSE: Daglig leder Odd Jordheim ved Verdighetsenteret mener kompetanse er avgjørende for god eldreomsorg. Foto Thor Brødreskift

 

– Om 15 år vil det være flere rullatorer enn barnevogner her i landet. At regjeringen har utnevnt en eldreminister, viser at man tar disse utfordringene på alvor, sier daglig leder Odd Jordheim hos Verdighetsenteret.

LES MER: Da Maj fikk mange pasienter med komplekse diagnoser, spurte hun om å få etterutdanning (lenke)

Gulen går foran
I inngangsteksten til reformen står det at de aller fleste eldre har det bra.

– Vi skal være glad for alt som er bra, men vi skal være opptatt av alt som kan forbedres. Kompetanseheving er noe av det viktigste vi kan gjøre for å sikre verdigheten til eldre, sier Jordheim.

Han trekker frem Gulen kommune i Sogn og Fjordane som et eksempel på god ledelse med fokus på kvalitetsheving. Kommunen har jobbet systematisk med å heve kompetansen blant sine ansatte i eldreomsorgen.

LES MER: Slik satser Gulen på kompetanseheving – ordføreren får skryt i begravelser (lenke) 

Jordheim understreker at Kompetanseløftet har vært og er viktig for å øke kompetansen blant ansatte i eldreomsorgen.

– Jeg håper på vegne av hele det kommunale helsenorge at kompetanseløftet 2020 fortsetter.

Etterlyser mer frivillighet-struktur
Verdighetsenteret har utdannet over 300 frivillighetskoordinatorer som jobber ute i kommunene. Jordheim peker på at kommuner må jobbe mer aktivt for å organisere frivillige i eldreomsorgen, for å lykkes med frivillighet i eldreomsorgen.

– Per i dag har ikke alle kommuner en plan for frivillighet. Fremover håper vi å se et blomstrende samarbeid mellom frivillige og eldreomsorgen. Da kan vi tilrettelegge for at alle kan få bruke de ressursene de har. Frivillige kan bidra med det lille ekstra, sier Jordheim.