– Disse fire punktene er viktige for å få til et vinn-vinn-samarbeid, sier Beate Magerholm ved Verdighetsenteret.

27. mars 2019 by Kristine Askvik

Beate Magerholm er rådgiver for Frivillighet og kultur ved Verdighetsenteret. Hun har ledet arbeidet med å lage et eget arbeidshefte for hvordan man kan få til godt samarbeid med frivillige i eldreomsorgen. Magerholm presenterte arbeidet under Verdighetskonferansen – Kreativ omsorg i Oslo. 

– Det er viktig å sette samarbeidet med frivillige inn i gode rammer. Det er også viktig at alle ansatte opplever at de er en del av samarbeidet med frivillige, og at det er godt forankret i ledelse, sier Magerholm.

Arbeidsheftet ligger tilgjengelig på Verdighetsenteret sine nettsider. Du kan laste det ned her (lenke). 

Under er et eksempel på en av huskelistene som presenteres i heftet. Dette er de viktigste punktene å huske på for å skape et vinn-vinn-samarbeid mellom frivillige og ansatte i eldreomsorgen:

  • I et samarbeid må begge parter i samarbeidet investere noe.
  • Ved å identifisere hva dere kan gi tilbake til de som bidrar med frivillig innsats kan dere få til et samarbeid som oppleves som vinn-vinn for begge parter.
  • Det finnes mange muligheter til kreative samarbeid med aktører i nærmiljøet. Det å identifisere dem, gjør det lettere å innlede samarbeid.
  • Dersom dere åpner for at potensielle samarbeidspartnere kan komme med sine ideer til samarbeid åpner det for en større bredde i aktivitetstilbudet. Det kan også skape et større engasjement og eierskap blant de frivillige. Det er for eksempel mulig å invitere til en workshop eller idémyldring hvor dere sammen kommer frem til nye aktiviteter.

Verdighetsenteret har utdannet over 300 frivillighetskoordinatorer fra hele Norge. Utdanningen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg tilbys i både Oslo og Bergen.

LES MER: Her kan du søke om plass ved Frivillighetskoordinering – eldreomsorg (lenke)
LES MER: Noen fra dine kommune som har tatt utdanning ved Verdighetsenteret? Finn det ut her (lenke).

– Et suksesskriterium er å vite mest mulig om dem man skal samarbeide med. Det er også viktig å ha et gjensidig samarbeid. For eksempel kan frivillige organisasjoner trenge et møtelokale og dette kan en institusjon kanskje hjelpe til med, sier Magerholm.

Hun anbefaler kommuner og andre om å sende nøkkelpersoner som har ansvar for å tilrettelegge for samarbeid med frivillige i eldreomsorg på utdanningen Frivillighetkoordinering – eldreomsorg. Verdighetsenteret kan så komme ut med foredrag og workshops for å bidra til kompetanseheving innen denne tematikken for øvrige ansatte

– Tusen takk for det viktige arbeidet ansatte og frivillige gjør, og alt de gjør sammen, sier Magerholm.