Nå tilbyr Verdighetsenteret skreddersydde kurs og foredrag om frivillighet i eldreomsorg.

5. april 2019 by Kristine Askvik

Verdighetsenteret har utdannet flere enn 300 frivillighetskoordinatorer fra hele Norge gjennom utdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg. Nå starter et helt nytt tilbud.

– Det vil nå bli mulig å bestille en rådgiver ved Verdighetsenteret til din kommune eller ditt arbeidssted. Vi utvider nå repertoaret med flere foredrag, undervisninger og workshops innen frivillighet i eldreomsorgen, sier Beate Magerholm, rådgiver og fungerende leder for Frivillighet og kultur ved Verdighetsenteret.

LES MER: Verdighetsenteret tilbyr undervisning og foredrag der hvor du er innen både Akuttmedisinsk eldreomsorg, Palliativ eldreomsorg og Frivillighetskoordinering-eldreomsorg (lenke)

– Hvem kan dette passe for?
– Dette tilbudet er aktuelt der hvor man tar sikte på å øke og styrke samspillet mellom frivillig sektor og kommunen i arbeidet med å skape en god eldreomsorg. Det kan for eksempel være kommuner, frivilligsentraler eller frivillige organisasjoner. Vi ønsker å bidra til at det tilrettelegges for et godt tverrsektorielt samarbeid i eldrefeltet.

– Hvorfor skal man benytte seg av dette?
– Verdighetsenteret har kompetanse innen tilrettelegging for godt samarbeid mellom kommunen og frivillige i eldreomsorgen. Vi utdanner frivillighetskoordinatorer, og vi har i samarbeid med to kommuner utviklet en modell for godt samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor. Vi ser at det ved siden av å sende nøkkelpersoner på vår utdanning kan være et behov for kompetanseheving også for øvrige ansatte. Dette ønsker vi å tilby ved å komme ut til kommuner og arbeidssteder hvor dette er sett som et behov. Ved å øke kompetansen om de muligheter som ligger i å samarbeide på tvers av sektorer, så kan man enklere kartlegge behov og finne løsninger sammen.

– Hva skal type kursing og foredrag er det Verdighetsenteret kan tilby her?
– Verdighetsenteret tilbyr veiledning i flere ulike tema som i hovedsak handler om å bygge kultur, lage struktur og styrke samarbeid. Verdighetsenteret bidrar med veiledning, undervisning og workshops.

LES MER: Se hvilke undervisningstema du kan velge mellom (lenke)

– Når bør man booke?
– Kapasiteten på senteret styrer, så det kan være lurt å være så tidlig ute som mulig slik at vi får avklart om vi har tilgjengelige rådgivere.

Ønsker du mer info eller bestille kurs eller foredrag? Ta kontakt her.