Etikk-rådgiver Leni Klakegg har tips til hvordan du kan løfte frem etisk refleksjon på arbeidsplassen din.

15. april 2019 by Kristine Askvik

Leni Klakegg har ledet arbeidet med etisk refleksjon i Flora kommune i Sogn og Fjordane. Hun jobber som rådgiver i staben til helse – og omsorgssjefen i Flora i en 60 prosents stilling og som nasjonal veileder i etisk refleksjon for KS i en 40 prosents stilling.

Flora kommune fikk Etikkprisen 2018 for sitt arbeid.

Les nasjonal evalueringsrapport om etisk refleksjon her (pdf).

Klakegg holdt foredrag om etisk refleksjon og arbeidet i Flora under Verdighetskonferansen- Kreativ omsorg i Oslo i mars 2019.

Verdighetsenteret tilbyr utdanningene Frivillighetskoordinering-eldreomsorg, Palliativ eldreomsorg og Akuttmedisinsk eldreomsorg. Etisk refleksjon er et viktig tema ved alle de tre utdanningene.

Les mer: – Det verste er pasienter som dør i skytteltrafikk mellom sykehjem og sykehus, sier Stein Husebø (lenke)
Les mer: – Depresjon og angst hos eldre er underdiagnostisert og underbehandlet (lenke)

Vi stilte Klakegg syv spørsmål om etisk refleksjon.

 1. Hva er systematisk etisk refleksjon?
  – Systematisk etisk refleksjon er systematisk utforskning av en situasjon. Etisk refleksjon bidrar til faglig og etisk skjønn fremfor synsing.Det handler om å:
 • Se en sak fra flere sider og få nye perspektiver.
 • Identifisere en verdikonflikt. Hvilke hensyn veier tyngst?
 • Ta en begrunnet og informert avgjørelse. Hva er det beste, gitt de rådende omstendigheter?
 1. Flora kommune har satset på etisk refleksjon. Hvorfor ønsket dere å starte med dette?

– Vi ønsket å ha fokus på etisk refleksjon fordi vi ønsket at ansatte skal reflektere over egen praksis og gjennom etisk refleksjon bli bevisstgjort på praksis som tidligere ble tatt for gitt. Etisk refleksjon skal være en naturlig del av fag og kvalitet. Skal man oppnå læring, må man reflektere.

 1. Hva er de viktigste elementene i det systematiske arbeidet dere gjør når det gjelder dette?

– Det må være godt forankret på alle nivå. En må ha ansvar for arbeidet, organisere og gjennomføre. Ledelse er viktig. Det er viktig med felles opplæring for alle ansatte for å få en felles forståelse for etisk refleksjon. Det må være én person som er driveren og har ansvaret for etikkveilederne ute i avdelingene.

I Flora kommune er det to veiledere per avdeling. Jeg har ansvaret for etikkveiledernettverk der jeg samler alle veilederne fire ganger året. Det er viktig med kontinuerlig opplæring.

I SAMTALE: Eirin Hillestad (til venstre) fra Verdighetsenteret og Leni Klakegg fra KS og Flora kommune. Foto: Thor Brødreskift

 

 1. Hva er helt avgjørende for å få arbeidet til å fungere og at det ikke bare blir en plan som blir liggende i en skuff?

– Det må være godt forankret. Ledelse er nøkkel for å komme i gang. En har ansvaret og tar dette ansvaret. Denne personen må etterspørre og minne på de andre, både opp og ned i nivåene i organisasjonen.

Det er også viktige å sette realistiske mål for arbeidet, begynn i det små. Ikke se på etisk refleksjon som «noe i tillegg». Etisk refleksjon skal være en naturlig del av fag og kvalitetsarbeidet. Se også punktene under forrige spørsmål.

 1. Hvorfor er det viktig med etisk refleksjon?

– Det er viktig for å ta kloke og velbegrunnede valg til det beste for brukeren.

Det styrker fag og kvalitet i tjenesten og en får en lærende organisasjon.

 1. Kan du gi et konkret eksempel på hva det reflekteres rundt?

– Vi bruker etisk refleksjon før vi søker eventuelt tvangsvedtak, før vi tar i bruk velferdsteknologi, demensomsorg, lindrende behandling, tar i bruk musikkterapi, ulike stortingsmeldinger, etisk retningslinjer med mer.

 1. Hva er ditt tips til andre kommuner som ønsker å sette mer fokus på dette?

– Kommunen ved rådmann og ned til ansatte i drift må ønske dette og forstå hva det innebærer å starte med etisk refleksjon. Begynn i det små og ha tålmodighet, ting tar tid.

Les mer: – Vi er først og fremst pasientens advokat, sier overlege Bård Reiakvam Kittang (lenke)
Les mer: – Nå er jeg blitt mye tryggere som sykepleier (lenke)