Interkommunalt kompetansesenter i Nordland øker kompetansen til helsepersonell gjennom samarbeid med Verdighetsenteret.

29. april 2019 by Kristine Askvik

– Å øke kompetansen til helsepersonell i eldreomsorgen er helt avgjørende for å kunne levere en god tjeneste, sier Hanne Falch Kristoffersen, daglig leder for Studiesenter RKK Ytre Helgeland. På bildet øverst står Kristoffersen til venstre, sammen med to av sine kolleger ved studiesenteret. Senteret er et interkommunalt kompetansesenter som eies av kommunene Herøy, Dønna, Lurøy, Træna, Leirfjord, Nesna og Alstahaug.

Etter ønske fra helselederne, og etter anbefaling fra to tidligere deltakere ved utdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg som jobber ved Alstahaug sykehjem, kontaktet hun Verdighetsenteret for å få et tilpasset kurs.

Rundt 90 ansatte i eldreomsorgen fra de sju kommunene deltok på to dagers opplæring i Akuttmedisinsk eldreomsorg i Sandnessjøen i slutten av april. Rådgiverne og intensivsykepleierne Mona Stautland og Bård Søilen fra Verdighetsenteret hadde skreddersydd det teoretiske programmet i samarbeid med Kristoffersen. Stautland og Søilen underviser ved utdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg i Bergen. Enkeltemner fra utdanningen sto på programmet da de underviste i Sandnessjøen. Ved utdanningen i Bergen er det både teori og praktiske øvelser og gjennomgang. I Sandnessjøen fikk deltakerne teori.

Les mer: Sjekk hva vi har på «menyen» og sett sammen ditt eget drømmekurs (lenke)
Les mer: Dette lærer du på utdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg (lenke)

– Vårt mål er å øke kompetansen til assistenter og helsefagarbeidere. Vi trenger å dyktiggjøre disse yrkesgruppene fordi vi ikke alltid har sykepleiekompetanse tilgjengelig, sier Kristoffersen.

Hun understreker at det aldri er bevisst underbemanning av kompetanse, men at uforutsette ting kan føre til at man plutselig står uten sykepleier. Med kun en sykepleier per avdeling er organiseringen sårbar og man kan bli stående alene som assistent eller helsefagarbeider. 

Behovet for mer kompetanse kom opp etter et innovasjonsprosjekt ved Alstahaug sykehjem. Der ble det sett på hvordan man disponerte kompetansen ved sykehjemmet og man startet utprøving av ambulerende sykepleierteam. Utprøvingen gjøres i samarbeid med fagforeningene Sykepleierforbundet og Fagforbundet.

NÆR 90 DELTAKERE: Stor interesse da Verdighetsenteret underviste i Sandnessjøen.

– Vi vet at det kan være vanskelig å rekruttere sykepleiere. Derfor ønsker vi å gjøre helsefagarbeidere og assistenter best mulig rustet til å gjøre sin jobb. Målet vårt er å styrke kompetansen deres i å gjenkjenne og oppdage forverring av tilstanden til pasienten. Ved å ha kompetanse på å gjenkjenne symptomer på negativ utvikling av almenntilstanden vil en tidligst mulig kunne ta grep for å stoppe, begrense eller tilkalle hjelp, sier Kristoffersen.

Hun er fornøyd med samarbeidet med Verdighetsenteret.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne her. Dette er et kjempeviktig ledd i det å styrke lokal kompetanse, sier Kristoffersen.

Hun forteller at det også er flere av deltakerne på to-dagers-kurset Sandnessjøen som ønsker å ta utdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg i Bergen.

– Vi synes det er utrolig kjekt å få komme ut i kommunene for å undervise. Vi har alltid tett dialog med våre oppdragsgivere for å skreddersy kurset på en god måte. Vi ser at mange kommuner og arbeidsgivere er interessert i både teoretiske foredrag og drilling i praktiske øvelser, sier leder Silje B. Eikemo ved avdeling for Helse og omsorg ved Verdighetsenteret.