Sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard har mer enn halvert medisinbruken ved sitt sykehjem.

9. mai 2019 by Kristine Askvik

Sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard har mer enn halvert medisinbruken ved sitt sykehjem.

Personer over 65 år bruker mest medisiner i Norge. Halvparten av medisinene går til eldre over 65.

– De eldste er de sykeste, men også de som tåler medisiner dårligst, sier sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard. Hun er overlege ved Bekkelagshjemmet i Oslo og underviser helsepersonell over hele landet, i hvordan unngå overmedisinering.

Hun holdt innlegg om overmedisinering ved Verdighetskonferansen – Kreativ omsorg i Oslo i mars. Konferansen ble arrangert

Les mer: – Vi ønsker øke tryggheten til ansatte i eldreomsorgen (lenke)
Les mer: Innførte palliativ plan i hele fylket, reduserte unødige innleggelser (lenke)

Finner personen bak medisinene
– Når en pasient flytter inn på sykehjem, har de gjerne med seg en lang medisinliste. Vi overtar medisinering som andre leger har iverksatt. Noen pasienter kommer inn med 12, 15 eller opptil 20 ulike legemidler på sin liste. Legene som skriver det ut, aner ikke hvordan det påvirker pasienten. Jeg blir nysgjerrig på hvem pasienten er bak alle disse medisinene, sier Bruusgaard.

Gjennom å ta vekk medisiner, har hun opplevd at pasienter har blitt helt endret.

– Noen får tilbake språket, blir mer våkne i blikket og mer mottakelig for samtaler, men det mest vanlige er at ingenting skjer. Vi kan fjerne haugevis av medisiner uten at det merkes på pasienten. En sjelden gang får de tilbake symptomer på det de er blitt behandlet mot. Da trapper vi opp igjen, sier Bruusgaard.

– Grov feilbehandling
Hun trekker frem et eksempel på at leger er for lite nysgjerrig på medisinenes effekt.

– Vi fikk en pasient som hadde stått på 4 tabletter paracet i døgnet i over 4 år, Det sto ingen steder i journalen hvor pasienten hadde smerter, og han var fortsatt smertefri da medisinene ble tatt bort. Det vil si at pasienten muligens har fått nesten 6000 tabletter, uten å ha behov for det. Det er grov feilbehandling å gi medisiner til folk mot noe de ikke feiler lenger, mener Bruusgaard.

Det er legen som har ansvaret for å skrive ut medisiner og bestemme når pasienten skal trappe ned eller slutte på de enkelte medikamentene. Medisinlistene til pasienter på sykehjem skal gjennomgås minst én gang i året. I Oslo gjennomgås de to ganger årlig.

– Dette er en merkelig måte å jobbe på. Jeg går igjennom alle pasientene regelmessig og trapper opp og ned på medisinene, ettersom helsetilstanden svinger, forklarer Bruusgaard.

Ved sykehjemmet der Bruusgaard jobber er medisinbruken nær en tredjedel av hva som er gjennomsnitt ved andre sykehjem.

– Vi har en kjempejobb å gjøre for å redusere overmedisineringen ved alle landets sykehjem. Det handler mest om holdningsendringer – vi har for stor tro på medikamentenes effekt, og for liten kunnskap om bivirkninger, mener Bruusgaard.

Les mer: – Det verste er pasienter som dør i skytteltrafikk mellom sykehjem og sykehus, sier Husebø (lenke)
Les mer: Her er Knut Engedals seks demens-tips til helsepersonell (lenke)

Lege Christina Gulla ved Senter for alders – og sykehjemsmedisin har forsket på overmedisinering på sykehjem. Hun trekker frem at sykepleiere har “en voldsom makt” og at det er “kjempeviktig at sykepleiere sier fra om bivirkningene”. Les mer om forskningen til Gulla som ble omtalt i Sykepleien.  

Oppfordring til sykepleiere og helsefagarbeidere
Selv om det er legene som avgjør hvilke medisiner pasienter skal få, understreker Bruusgaard at sykepleiere, helsefagarbeidere og pårørende som er tett på pasienten kan spille en viktig rolle i det å forebygge overmedisinering.

– De som ser de lange listene og deler ut medisiner, må henvende seg til ansvarlig lege hver gang de ser en liste med mer enn fem medisiner. Be legen om å gå gjennom og beskrive hvorfor det er viktig med alle medisinene. En slik gjennomgang bør skje i stabil fase, sier Bruusgaard.

– Problemstillingen om overmedisinering er veldig viktig. Selv om hovedansvaret for den medisinske behandlingen ligger hos legen, har pleiepersonalet et medansvar til for eksempel å observere og rapportere om bivirkninger. Man bør generelt ha en kritisk holdning til lange medisinlister, og ikke nedprioritere regelmessige legemiddelgjennomganger, sier Gro Helen Dale, faglig leder ved Verdighetsenteret.

Les mer: Dette lærer du på etterutdanningen Palliativ eldreomsorg (lenke)
Les mer: Søk på etterutdanningen Palliativ eldreomsorg (lenke)

Lær mer om å unngå overmedisinering
På etterutdanningen Palliativ eldreomsorg ved Verdighetsenteret, får sykepleiere og helsefagarbeidere blant annet undervisning i hvordan legemidler virker (og ikke virker) hos gamle, om den uttalte risikoen for bivirkninger og interaksjoner, og om behovet for å gjennomgå medisinlisten og fjerne alle unødvendige preparater når pasienten er døende.

– Ikke minst setter vi fokus på ikke-medikamentelle tiltak i behandlingen av for eksempel atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens. Det er nok ikke alle, hverken helsepersonell, pårørende eller pasienter, som er klar over at noen tilstander best blir behandlet med ikke-medikamentelle tiltak, mens medisiner i stedet kan gjøre situasjonen verre, sier Dale.