Vi søker deg som har lyst til å bli frivillig for en person med demens i kommunene Bergen, Bærum eller Kristiansand.

10. mai 2019 by Kristine Askvik

– Antall personer som lever med demens er økende og mange av dem opplever å bli stående utenfor det sosiale fellesskapet. Vi tror at frivillige kan bidra positivt til deres livskvalitet, sier doktorgradstipendiat Eirin Hillestad ved Verdighetsenteret og Universitetet i Bergen (UiB). Hun er nå i gang med et forskningsprosjekt som gjennomføres i samarbeid med Senter for alders – og sykehjemsmedisin ved UiB.  

Hillestad søker nå deltakere til et forskningsprosjektet som går ut på å finne ut mer om samspillet mellom frivillige og personer med demens.

Hun vil gjerne komme i kontakt med deg hvis du: 

  • har lyst til å bli frivillig for en hjemmeboende person som har demens
  • ønsker å gjøre noe du liker sammen med en som har demens, enten en-til-en eller sammen med andre
  • kan møte personen 1-2 timer hver eller annenhver uke
  • kan være frivillig i Bergen, Bærum eller Kristiansand
  • har lyst til å bidra i utviklingen av ny kunnskap

Hillestad forklarer at gjennom sosialt samvær og ved å gjøre ulike aktiviteter sammen, kan man være med på å forebygge ensomhet, isolasjon og passivitet. Frivillige kan bidra med tid, gi mening og skape nye muligheter i demensomsorgen. Slikt engasjement er til glede også for dem som er frivillige.

– Vi vil undersøke om flere samtidige tiltak kan føre til økt trygghet, livskvalitet og opplevelse av verdighet hos hjemmeboende personer med demens. Vi vil også undersøke om tiltakene kan bedre livssituasjonen for pårørende. Målet er at LIVE-programmet kan utvikles til et nasjonalt program som kan støtte personer med demens og deres pårørende, redusere omsorgsgivernes belastning og bidra til at personer med demens kan bo i sine egne hjem under trygge forhold med riktig oppfølging, sier Hillestad.

 

REISEKAFÉ: Musikkterapeut Guri Gjermstad Dypvik (i midten) arrangerer kafeen i tett samarbeid med frivillige. Eirin Hillestad besøkte kafeen (til venstre). Foto: Silje Katrine Robinson 


Hva innebærer deltakelse?
Studien starter høsten 2019 og varer i to år.

– Vi søker nå personer som har lyst til å bli frivillig besøksvenn/aktivitetsvenn i løpet av høsten 2019. Frivillighetsperioden vil i utgangspunktet vare i seks måneder, men det er positivt om du fortsetter kontakten også etter at prosjektperioden er over. Som frivillig vil du bli satt i kontakt med en person som deler dine interesser. Dere kan gå på tur, treffes på café, fiske, male, gå på kunstutstillinger eller på kino. Dere kan også møtes i hjemmet for en kopp kaffe og en prat. Mulighetene er mange! Gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner vil du bli satt i kontakt med en frivillighetskoordinator. Du vil bli fulgt opp med opplæring, veiledning og samlinger for frivillige, sier Hillestad. 

Et utvalg frivillige vil bli forespurt om å delta i fokusgruppeintervju og i en observasjonsstudie. Om noen på et senere tidspunkt ønsker å trekke seg fra studien, så kan man det.

Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, NORCE, Høgskulen på Vestlandet, Verdighetsenteret, Kristiansand, Bergen og Bærum kommune.

Den finansieres av Norges Forskningsråd og er ledet av professor Bettina Husebø ved Senter for Alder- og Sykehjemsmedisin ved Universitetet i Bergen.

Kan dette være noe for deg?
Kontakt nasjonal kontaktperson:
Eirin Hillestad, e-post eirin.hillestad@uib.notelefon 416 94 648