Fagskolestudenter, frivilligkontakter, lærere og kommunale ledere fikk tips til hvordan de kan skape “vinn-vinn”- samarbeid med frivillighet i eldreomsorgen.

23. mai 2019 by Kristine Askvik

– Vi hadde en super fagdag. Vi opplevde at den var skreddersydd til det vi etterspurte og målgruppen fagskolestudenter, lærere og kommunale ledere og  frivilligkontakter. Vi fikk nye perspektiver på hvordan vi sammen kan lykkes med «vinn-vinn»-samarbeid, sier Ragnhild Holmedahl, avdelingsleder ved avdeling for Helse – og omsorgsfag ved Bjørkelangen videregående skole og fagskole. På bildet øverst er Holmedahl flankert av Beate Magerholm (til venstre) og Susanne Lier Fagerbakke fra Verdighetsenteret.

Les mer: Lokal undervisning – vi kommer til deg

Verdighetsenteret tilbyr utdanning for ansatte i eldreomsorgen, blant annet innen frivillighetskoordinering. Utdanningene har til nå blitt tilbud i Oslo og i Bergen. Nå nylig har Verdighetsenteret også startet med å tilby skreddersydde fagdager ute i kommunene.

– Vi kommer dit behovet er, sier Susanne Lier Fagerbakke, rådgiver ved avdeling for Frivillighet og kultur ved Verdighetsenteret.

Holmedahl bestilte en skreddersydd fagdag om frivillighet i eldreomsorgen og fikk besøk av Fagerbakke og kollega Beate Magerholm.

Holmedahl trekker frem at Samhandlingsreformen fordrer en økt satsning i kommunene på frivillighet og folkehelsen.  

DIALOG: Det var mange gode diskusjoner i løpet av fagdagen på Bjørkelangen.

 

Stort potensial
– Frivillighet har et ubrukt potensial og ligger nært både for våre studenter i alderspsykiatri, demensomsorg, kreftomsorg og lindrende pleie. Det er også interessant for frivilligkoordinatorene i kommunene. Faglærere her ved skolen blir skolert og oppdatert om tematikken, får forskningsbasert kunnskap og ikke minst eksempler fra lokalsamfunn som har lykkes, sier Holmedahl.

Målet med fagdagen var både økt kompetanse, inspirasjon basert på vellykkede erfaringer, og samhandling mellom aktører i skole og bedrift gjennom felles fagdag, samt å knytte kontakter på tvers i kommunen.

Holmedahl forteller at skolen gjerne ønsker å samarbeide med Verdighetsenteret videre.

– Vi vil benytte Verdighetsenteret som samarbeidspartner for faglig kompetansepåfyll videre på både videregående skole og fagskole, sier Holmedahl.

Gjennom foredrag og workshop ledet Fagerbakke og Magerholm deltakerne frem til ny kunnskap og gode samtaler om frivillighet.

SKAL, SKAL IKKE: Hvilke hindre må forseres for at man skal nå målet? Mulige hindringer plasseres i boksen «parkeringsplass for eventuelle utfordringer».

 

Samarbeid på tvers i nærmiljøet
– Vi ønsker at deltakerne skal se de mulighetene som er der for å få til gode samarbeid i eldreomsorgen. Men vi pekte også på mulige utfordringer og hvordan man kan jobbe for å unngå eller møte disse. Totalt sett ønsker vi at deltakerne skal bli enda mer inspirert til å få til samarbeid på tvers i nærmiljøet, sier Fagerbakke.

– Det kan jo hende at noen som leser dette, får lyst til å lære mer om frivillighetskoordinering. Hvordan kan man få besøk av dere og hva underviser dere i?

– Vi tar imot bestilling, og kan komme på besøk så sant vi har kapasitet. Vi underviser i ulike tema og tilpasser til målgruppen. Det kan for eksempel være  «introduksjon til feltet», «muligheter, utfordringer og suksesskriterier», «Frivillighetskoordinatorens rolle» og workshops knyttet til å finne gode lokale løsninger, sier Magerholm.

– Det er også mulig  å sende nøkkelpersoner på utdanningen, hvor de går enda mer i dybden i tematikken samt starter opp prosjekt på arbeidsplassen – og at vi videre kan holde fagdag for øvrige ansatte. Det er viktig å ha en felles plattform å stå på når man skal tilrettelegge for et godt samarbeid med frivillige i omsorgssektoren, sier Magerholm.

Ta gjerne kontakt her om du ønsker mer informasjon om skreddersydde fagdager eller ønsker å bestille en fagdag nå.

Les mer: Alt du trenger å vite om utdanningen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg 
Les mer: Utdanningen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg har ledige plasser med oppstart i Bergen i august 2019