Verdighetsenteret sin poster om hvordan økt kompetanse kan forhindre unødige sykehusinnleggelser, skapte oppmerksomhet på palliasjonskonferanse i Berlin.

3. juni 2019 by Kristine Askvik

 Verdighetsenteret deltok med en poster på den 16. verdenskongress til «the European Association for Palliative Care» i Berlin. Konferansen ble arrangert 22.-25.mai. 

– Det var stor interesse for posteren, som handlet om hvordan økt kompetanse i eldreomsorgen kan være med på å forhindre unødige sykehusinnleggelser av sårbare gamle og bidra til at de gamle får en verdig avslutning på livet der de bor, sier faglig leder Gro Helen Dale ved Verdighetsenteret. 

På kongressen deltok flere tusen fra hele verden. Temaene var varierte. Dale synes det var gledelig å se at flere forelesningsrekker handlet om for eksempel sårbare gamle, demens, forhåndssamtaler og palliativ plan.

– Det er altså tydelig at palliative care ikke lenger hovedsakelig handler om kreft.

Les mer: Vil du bidra i demensforskningen? (lenke)
Les mer: Innførte palliativ plan i hele fylket, reduserte unødige innleggelser (lenke)

– Det ble også klart for Verdighetsenteret at eldreomsorgen i Norge er langt bedre stilt enn i mange andre land her i verden, i forhold til for eksempel kompetansen i primærhelsetjenesten og tjenestetilbudet til de gamle. Det ser også ut til at vi er langt fremme når det gjelder forhåndssamtaler og palliativ plan på sykehjem. 

I BERLIN: Stor interesse for Verdigehetsenteret sin poster på verdenskonferansen innen palliasjon.

Dale har en oppfordring til alle som jobber med palliasjon i eldreomsorgen i Norge.

– Fortsett den gode jobben og innsatsen dere gjør der ute! Vi på Verdighetsenteret skal gjøre vårt for å kontinuerlig videreutvikle og forbedre våre utdanningstilbud, og rette søkelys på en verdig alderdom, sier Dale. 

Les mer: Her er Knut Engedal seks demens-tips til helsepersonell (lenke)
Les mer: Har noen fra din kommune tatt utdanningen hos Verdigehetsenteret? Sjekk her (lenke) 

Verdighetsenteret tilbyr tre ulike utdanninger for ansatte i eldreomsorgen – Palliativ eldreomsorg, Akuttmedisinsk eldreomsorg og Frivillighetskoordinering-eldreomsorg.