Hva er verdighet for gamle? For endel: At jeg får plass på sykehjem den dagen jeg trenger det. For mange: Å kunne leve hele livet hjemme like til det siste. 

11. juni 2019 by Kristine Askvik

Hvor realistisk er disse målene i dagens Norge – og hvilke ressurser kreves for at vår eldreomsorg kan oppfylle dem? Fagforbundet og Verdighetsenteret ønsker med dette å åpne opp debatten om hva en verdig alderdom er. Vi vil utfordre både oss selv, politikere, andre organisasjoner og fagmiljøer til å se nytt på noen vedtatte «sannheter». Og vi må alle våge å stille de ubehagelige og altfor sjeldent stilte spørsmålene.

Velkommen til åpent debattmøte i Bakgården, Arendal, onsdag 14. august kl. 14.00
Se hvem som kommer her på Facebook-arrangementet (lenke). 

I panelet: Ingvild Kjerkol (Ap), Geir Jørgen Bekkevold (KrF), Anita Vatland –Pårørendealliansen, Iren Luther – Fagforbundet, Odd Gunnar Jordheim – Verdighetsenteret

Debattleder: Anne Grosvold
Musikk: Ola Bremnes

Drømmen om å leve så lenge som mulig hjemme reiser nemlig en hel del slike, både knyttet til kompetanse, økonomi og tilrettelegging: Hva innebærer det å bo i eget hjem med multidiagnoser eller kognitiv svikt? Hva kreves det av hjelpeapparatet for at hverdagen her skal bli god – også i timene mellom raske besøk fra hjemmesykepleien? Dekkes de fysiske behovene godt nok gjennom dagen og natten, og hva med opplevelsen av isolasjon og angst som vi vet rammer mange? Og ikke minst; hva forstår vi med «eget hjem», omfatter dette også tilrettelagte kommunale boliger? Har vi en tydelig oppfatning av hva som er hjemmebasert- og hva som er institusjonsomsorg?
Det stilles også store krav til de pårørende for at den som bor hjemme skal få den nødvendige hjelpen. Og om frivillig innsats gjennom tilrettelagt aktivitet skal kunne avhjelpe ensomhet, setter dette fokus på riktig koordinering og samspill.  

Eldreomsorg står på den politiske agenda, men den offentlige samtalen må strekke seg langt utover valgåret. I debatten under Arendalsuka vil vi gå bak både floskler og gode intensjoner, og sjekke om visjonene er så robuste og godt funderte som utfordringene i eldreomsorgen krever. Når «alle» snakker om at vi skal sørge for en verdig alderdom, må vi også våge å drøfte om vi har ressursene, kunnskapen og kompetansen som behøves.