Verdighetsenteret har holdt tre fagdager i Akuttmedisinsk eldreomsorg i Trøndelag. Ett av målene er å gjøre ansatte tryggere og unngå unødige innleggelser.  

17. juni 2019 by Kristine Askvik

– Ute i distriktene er det mange ansatte som står i dilemmaer. Det kan være lange avstander. Vi ønsker at ansatte skal få styrket sin kompetanse og få vite hva de bør se etter i ulike situasjoner, sier Grete Mosand, leder yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet Trøndelag.

I slutten av mai deltok 120 ansatte i eldreomsorgen i Trøndelag på fagdager i regi av Verdighetsenteret. Fagdagene i Grong og i Orkdal ble arrangert i samarbeid med Fagforbundet Trøndelag. Fagdagen i Selbu ble arrangert i samarbeid med Fagforbundet Selbu og Selbu kommune. Det var deltakere fra hele 20 kommuner i løpet av de tre dagene: Vikna, Leka, Nærøy, Lierne, Grong, Verdal, Frøya, Heim, Holtålen, Indre Fosen, Levanger, Meldal, Ørland, Melhus, Oppdal, Orkdal, Rennebu, Rindal, Stjørdal og Selbu. 

Les mer: Dette er etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg (lenke)
Les mer: Da Maj fikk pasienter med komplekse diagnoser, spurte hun om å få etterutdanning (lenke)

– Hvorfor er kompetanse i nettopp akuttmedisinsk eldreomsorg viktig for dere?

– Vi har flere pasienter som skrives ut tidligere fra sykehus, noe som medfører et økt kompetansekrav hos de ansatte. I vårt distrikt er det lange avstander. Lang transporttid til sykehus kan bli en belastning for syke og sårbare gamle. Vi ønsker å øke kompetansen innen akuttmedisinsk eldreomsorg for å avdekke sykdomsforverring på et tidligere tidspunkt slik at riktige tiltak kan iverksettes til rett tid. Da kan man forebygge unødige innleggelser. Jo tidligere man får satt i gang riktig behandling, jo bedre er det for brukeren. Det handler om å gjøre personalet tryggere i sine vurderinger av ulike tilstander, sier Mosand.

– Hva håper dere å oppnå med fagdagene?

– Fagdagene var helt supre. Bård og Mona er meget gode forelesere. Vi håper å oppnå at deltakerne sprer dette i sine hjemkommuner og at det er muligheter for arbeidsgiver å initiere slike dager for sine ansatte. I tillegg håper vi at flere tar etterutdanningen innen dette temaet eller et annet tema ved Verdighetssenteret.

TRE FAGDAGER: Ansatte i eldreomsorgen i totalt 20 kommuner i Trøndelag deltok på fagdagene ledet av Bård Søilen og Mona Stautland fra Verdigehtsenteret.

Elisabeth Stokke i Selbu kommune forteller at akuttmedisinsk eldreomsorg er veldig aktuelle for de ansatte i kommunen.

– Det er høyaktuelt spesielt på grunn av Samhandlingsreformen, forklarer Stokke. Hun håper fagdagen kan føre til mer fokus på pasienten og styrket bemanning når det gjelder observasjon.

– Vi ønsker å avdekke sykdomsforverring tidligere. Vi ønsker også mer fokus på hvor mye den gode samtalen betyr, både for pasienten og pårørende, sier Stokke.

Les mer: Nå er jeg blitt mye tryggere som sykepleier (lenke)
Les mer: Tar pasienten med på Norgesturné (lenke)