Hjelpepleiere, sykepleiere og helsefagarbeidere jobber tett sammen i Våler i Solør. De går på videreutdanning sammen og setter i gang nye prosjekter sammen.

18. juni 2019 by Kristine Askvik

Spesialhjelpepleierne Marit Duenger Glåmstø og Randi Hamren viser frem pårørenderommet som de har laget ved omsorgssenteret i Våler kommune.

– Før hadde vi ikke noe sted pårørende kunne være litt for seg selv, når de hadde behov for det. Nå kan de trekke seg tilbake her for å slappe av og sove. Pårørende er takknemlig for tilbudet, sier Duenger Glåmstø.

Les mer: Dette er utdanningen Palliativ eldreomsorg (lenke)
Les mer: – Det verste er pasienter som dør i skytteltrafikk mellom sykehjem og sykehus, sier Stein Husebø (lenke)

Har sendt tre grupper til Bergen
Allerede i 2011 gikk tre sykepleiere og to hjelpepleiere på utdanningen Omsorg for livets slutt (nå Palliativ eldreomsorg) ved Verdighetsenteret i Bergen. Ytterligere to grupper fra kommunen har tatt utdanningen etterpå.

I løpet av utdanningen har deltakerne et prosjekt som de realiserer på egen arbeidsplass. Duenger Glåmstø og kollegene ønsket å lage et pårørenderom. De fikk pengestøtte fra både private, lag og foreninger. De var heldige og fikk inn såpass med midler at det også var mulig å pusse opp rom for frisør, fotpleie og to bad.

– Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra brukere for at vi pusset opp rom for frisør og fotpleie, sier Duenger Glåmstø.

SOM NYE: Rom for frisør og fotpleie og to bad er også pusset opp.

 

Fagdager i palliasjon
De ansatte i hjemmetjenesten og ved Våler omsorgssenter har årlig kompetansepåfyll for alle sine ansatte. Våren 2019 kom Gro Helen Dale og Silje B. Eikemo fra Verdighetsenteret på besøk for å holde fagdager i palliasjon. Temaene var blant annet forhåndssamtale, demens og palliasjon, ivaretakelse av etterlatte og hjelper og etisk refleksjon – behandling versus overbehandling.

Ansatte i eldreomsorgen og hjemmetjenesten i Våler og nabokommunen Åsnes deltok på fagdagene.

– Vi ønsker at vi kontinuerlig jobber med kompetanseheving fordi vi ser at det øker tryggheten blant de ansatte. Vi brenner for god omsorg i livets siste fase, sier Duenger Glåmstø.

For Våler kommune har det vært spesielt viktig at man jobber for å øke kompetansen tverrfaglig.

– Verdighetsenteret er dyktige på å tenke tverrfaglig. Det synes vi er veldig viktig.

– Hvorfor er tverrfagligheten så viktig?
– Alle har noe å bidra med, på hvert sitt område. Alle har sine erfaringer, lærdom og kompetanse. Vi må være flinkere til å bruke hverandre. På den måten blir det et godt arbeidsmiljø og vi viser en trygghet overfor pårørende og pasienter. God kommunikasjon er også en veldig viktig del her,  sier Duenger Glåmstø.

Hun har følgende tips til andre arbeidsplasser som ønsker å sette i gang med fagdager eller prosjekter innen kompetanseheving:

– Når man sender ansatte på kurs, er det viktig at man har en tverrfaglighet. Det er viktig å trygge personalet både i hjemmesykepleien og ved omsorgssentre og sykehjem, og også å inkludere pårørende, sier Duenger Glåmstø.