Bergåstjern sykehjem i Stavanger får stadig flere pasienter med akutt sykdom og akutte tilstander. Det krever en ny type kompetanse.

13. august 2019 by Kristine Askvik

Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger i Stavanger har avdelinger for både rehabilitering, langtid og kortid.

– Vi har fått en økning i korttidsplasser de siste årene og har stadig flere pasienter med akutte tilstander. Det gjør at vi ønsker mer kompetanse innen akuttmedisin, sier virksomhetsleder Kari Lindø Aamodt ved Bergåstjern. 

Sendte ansatt på etterutdanning
Da hun fikk forespørsel fra en av sine ansatte om å kunne ta etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg, svarte hun raskt ja. 

Sykehjemmet betalte for etterutdanningen til sykepleier Maj Eie Wahl. Nå ønsker Aamodt å sende ytterligere fire sykepleiere på samme utdanning og vil søke kompetansemidler fra Fylkeskommunen for å få gjennomført dette. 

LES MER: Da sykepleier Maj fikk mange pasienter med komplekse diagnoser, spurte hun om å få etterutdanning (lenke)
LES MER: Dette lærer du på etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg (lenke) 

– Vi ser at etterutdanningen som Wahl tok har vært nyttig for sykehjemmet. Hun har hatt internundervisning for andre ansatte og også bidratt med sin kompetanse inn i sykepleiefaglig forum. Det har vært en god kompetanseoverføring, sier Aamodt. 

Hver sjette uke samles alle sykepleierne ved sykehjemmet til sykepleiefaglig forum. Her har Wahl bidratt med undervisning for sine kolleger. 

– Hva er ditt tips til andre ledere i eldreomsorgen når det gjelder kompetanseutvikling? 

– Man må være bevisst på hvilke ønsker og behov virksomheten har når gjelder kompetanse.  Det er viktig å ha en kompetanseplan og forholde seg til den. 

LES MER: – Jeg er blitt mye tryggere som sykepleier nå (lenke)