I Levanger har de funnet oppskriften på hvordan man kan jobbe for å gi best mulig kår for frivilligheten i eldreomsorgen. 

17. august 2019 by Kristine Askvik

– Da russen kontaktet Frivilligsentralen ble det lett å organisere den frivillige innsatsen de ønsket å bidra med gjennom våre fem frivilligkontakter ved omsorgssenterne og sykehjemmene. Alt ble lagt til rette og russen var på plass på fem ulike institusjoner i løpet av russetiden. Unge og eldre fikk mange gode opplevelser, sier Ingvild Rønning Radwan. Hun er frivillighetskoordinator i Levanger kommune og jobber tett med kommunenes fem frivilligkontakter i eldreomsorgen.

LES MER: – Jeg har jobbet ved sykehjem i 20 år. Nå ønsker jeg å spesialisere meg å koordinere frivillige (lenke)
LES MER: Dette er utdanningen Frivillighetskoordinering-eldresomsorg (lenke) 

Levanger kommune har seks personer som jobber med frivillighet i eldreomsorgen. En frivillighetskoordinator som jobber under kulturavdelingen i kommunen, og fem personer ved hvert sitt omsorgssenter og sykehjem. De fem har en dedikert del av sin stilling til å jobbe med frivillighet. Det har gitt resultater.

– Vi hadde aldri klart å organisere det så raskt uten å ha et godt system, sier Rønning Radwan. 

DISSE SEKS TOK UTDANNINGEN: utdanningen fra Levanger. Trine Aa. Nordbotten (foran fra venstre), Helena S. Winje og Mona Harjo, Christina Øien (bak fra venstre) Kristin Lien og Ingvild R. Radwan.

 

Kommunen satser
Men det har ikke alltid vært slik. Det er kun to år siden kommunen bestemte at hvert omsorgssenter og institusjon skulle ha en frivilligkontakt. 

Da prioriterte kommunen å sende Rønning Radwan og alle de fem frivilligkontaktene på etterutdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg. De seks fullførte utdanningen våren 2018. 

 Økt kompetanse og frivilligkontakter ved hver institusjon, har gitt tydelige resultater.

LES MER: Fire tips til vinn-vinn for frivillige og eldreomsorgen (lenke) 

– Føler seg bedre ivaretatt
– Vi får henvendelser fra frivillige som sier at de føler seg bedre ivaretatt nå enn tidligere. Flere hadde en følelse av å være usynlige. Nå blir de sett og de får attest. Vi har også innført systemer for samarbeid med  frivilligheten, styrket samarbeidet med frivilligsentralen, rekruttert flere nye frivillige og økt aktiviteten ved flere av avdelingene, sier Rønning Radwan.  

Hun leder frivillignettverket som består av de fem frivilligkontaktene og Levanger frivilligsentral. 

– Samarbeidet med frivilligsentral er veldig godt. Nå vet de hvem de skal henvende seg til om de har frivillge som ønsker å bidra i eldreomsorgen. Det er blitt enklere for frivilligsentral å samarbeide med eldreomsorgen, sier Rønning. 

Tips til andre kommuner
Hun oppfordrer alle kommuner som ønsker å satse på eldreomsorgen, om å ha egne personer som følger opp frivillige ute på institusjonene. 

– Frivilligpolitikken i Norge inneholder mange fine ord. Det er viktig å omsette ord til aktiv handling for å tilrettelegge bedre for frivillig innsats, sier Rønning Radwan.