Med hjelp fra frivillige sjåfører får eldre i Harstad tilbud om å bli med på en «meningsfull biltur».

19. august 2019 by Kristine Askvik

Frivililghetskoordinator Terje Olsen i Harstad kommune har startet opp et tilbud om bilturer for eldre som bor på omsorgssentre og sykehjem i kommunen.

Under den faglige samlingen for frivillighetskoordinatorer i Oslo i september kommer Terje Olsen og forteller om erfaringene fra Harstad. Mer informasjon om samlingen og påmelding finner du her (lenke).

Som 65-åring ble Olsen ansatt som frivillighetskoordinator i halv stilling i Harstad kommune. Da hadde ikke kommunen verken frivillighetsstrategi eller noen andre ansatte som jobbet med frivillighet i eldreomsorgen. Olsen måtte begynne helt “fra scratch”. Det første han fikk i oppgave var å lage en strategi og sikre at den ble gjennomført. 

Olsen valgte også å ta utdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg. I løpet av utdanningen skal alle deltakerne velge seg et prosjekt de ønsker å gjennomføre ved arbeidsplassen. Han startet med “meningsfulle bilturer”. 

FÅR ELDRE UT PÅ TUR: Terje Olsen organiserer bilturene i samarbeid med frivillige.

– Hva er meningsfulle bilturer?
– Vi kjører turer med beboere på sykehjem og bosenter. Det ble veldig godt mottatt blant de eldre. Mange har lyst til å være med, sier Olsen. 

Han har rekruttert frivillige sjåfører og de benytter kommunale biler som vanligvis ikke er i bruk etter klokken 15. 

Alle turer starter klokken 17 og de varer fra 45 til 90 minutter. Beboerne som skal være med må være gangføre, ellers er det ingen krav til deltakerne. 

Det er ingen tvil om det er populært blant beboerne. En 97 år gammel passasjer kysset til og med en av frivillige sjåførene, fordi hun var så glad og takknemlig for kjøreturen. 

Skal dele erfaringer
Olsen vil fortelle om sine erfaringer med prosjektet under den nasjonale fagsamlingen for frivillighetskoordinatorer i Oslo i september. 

Han var selv deltaker på fagsamlingen i fjor og setter pris på å kunne møte kolleger fra hele landet. 

– Mange koordinatorer plasseres som eneste ressurs for slike oppgaver. Derfor er det svært viktig å komme sammen med andre i samme rolle. Deling av undringer, spørsmål, problemstillinger og løsninger er viktig. Det bevisstgjør den enkelte deltakeren – som kan benytte sin kunnskap til å påvirke sine oppdragsgivere og ledere. På den måten vil denne utdanningen ha mulighet for å styrke sin posisjon i en tid hvor behovet øker for denne tjenesten, sier Olsen.