En delegasjon fra danskenes svar på Verdighetsenteret kom på besøk til Bergen denne uken. 

23. august 2019 by Kristine Askvik

Videncenter for værdig ældrepleje i Danmark jobber mot de samme målene som Verdighetsenteret gjør i Norge. Denne uken utvekslet ansatte fra de to landene erfaringer i Bergen. 

– Videnscenter for værdig ældrepleje meget dyktig på å jobbe med implementering av kunnskap i praksis og det å skape varige endringer lokalt på arbeidsplassen. Dette er noe Verdighetsenteret også har stort fokus på, og vi kan bruke lærdom fra Danmark til å for eksempel videreutvikle etterutdanningene våre, sier faglig leder Gro Helen Dale ved Verdighetsenteret. 

Ønsker tett samarbeid
Hun har selv jobbet som lege i Danmark en årrekke og slo over til flytende dansk da gjestene ankom. Hun håper på et tett samarbeid mellom de to organisasjonene fremover. 

– Det er veldig nyttig å ha et samarbeid mellom to organisasjoner som begge jobber for å skape en verdig alderdom for sårbare gamle, men som har ulike arbeidsmetoder. Dette gjør at vi kan utveksle erfaringer, lære av hverandre og gi hverandre inspirasjon. Gode ideer og konsepter kan utveksles på tvers av landegrensene, uten at man behøver å finne opp hjulet på nytt hver for seg, sier Dale.  

De største utfordringene
Vi spurte spesialkonsulent Kari Rose Holm ved videncenteret hva som er de største utfordringene når det gjelder verdighet i eldreomsorgen i Danmark. 

– Vi har laget en foreløpig behovsvurdering for ansatte og ledere i eldreomsorgen, som blant annet viste at verdighet i eldreomsorgen blir utfordret av mangelen på et felles språk og vanlige metoder og verktøy for å jobbe med verdighet på tvers av profesjonell innsats. Den viste også at det ville være gunstig å styrke faglig og utviklingsstrategisk styring av verdig eldreomsorg.

– Hva er det viktigste dere jobber med? 

Formålet med senteret er å støtte kommunenes arbeid med verdig eldreomsorg. Dette gjør vi blant annet ved å tilby målrettet og konkret opplæring og veiledning av ledere spesielt med fokus på å lede endringsprosesser og lykkes med å implementere nye metoder og ny kunnskap om verdighet hos eldre. Samtidig lager vi læringskurs for ansatte sammen med deres ledere, som foregår på arbeidsplassen, og som tar utgangspunkt i de ansattes arbeid med de eldre. Fokuset her er på spesielle metoder for å trekke på de eldres ønsker og ambisjoner for en god hverdag, samt kommunikasjon og samarbeid med de eldre, deres pårørende og kolleger på arbeidsplassen, sier Holm.