Mangali Meewalaararchchi er en av 80 frivillige ved Bergen Røde Kors sykehjem. Hennes avdøde far satte henne på sporet av frivilligheten. 

15. oktober 2019 by Kristine Askvik

Mangali Meewalaararchchi nærmest danser bortover korridoren i femte etasje ved Bergen Røde Kors sykehjem. I fire år har hun besøkt en av beboerne her, som frivillig besøksvenn ved sykehjemmet. Nå har hun nettopp møtt statsminister Erna Solberg som besøkte sykehjemmet. Et av temaene som ble snakket om under besøket var sykehjemmets sitt foregangsarbeid innen frivillighet. Hele 80 frivillige er i sving på sykehjemmet.

Vil bli enda viktigere
– Frivilligheten vil spille en enda større rolle i eldreomsorgen fremover. Fagfolkene innen helse hjelper beboerne med basisbehov. Vi trenger flere frivillige for å skape mer aktivitet for beboere, sier Solberg.

Ved Bergen Røde Kors sykehjem denne uken møtte hun både beboere, frivillige og ansatte.

– Hvordan finner dere de frivillige, spurte Solberg. 

Noen av de frivillige svarte at så annonser i avisen og meldte seg, andre ble rekruttert via kjente. For Meewalaararchchi er det å engasjere seg som frivillig i eldreomsorgen ingen tilfeldighet, men et bevisst valg. Hun ønsker å fortelle om bakgrunnen for valget om å bli frivillig. Aller først forteller hun at hun kommer fra Sri Lanka.

– Jeg har mistet både broren min og faren min. Faren min døde for åtte år siden. Han lærte meg at mitt mål alltid skulle være å tjene folket. Materielle goder kan ikke gjøre meg lykkelig. Lykke er ikke noe som kan kjøpes. Jeg har alltid levd etter det, sier Meewalaararchchi.

– Jeg føler at hjertet mitt er en kilde med kjærlighet, eller at Gud har plantet tre med uendelig kjærlighet som bør deles med samfunnet. Jeg begynte å tenke på hvem jeg kunne hjelpe. Jeg valgte eldre mennesker. Mange er gjerne ensomme, spesielt de som trenger mer omsorg enn normalt. Dette er mennesker som har bidratt med sin kjærlighet til samfunnet gjennom et langt liv, sier Meewalaararchchi. 

Hun har funnet ut at hun har “anlegg for” å være sammen med eldre. 

Savner mamma
– Jeg har forstått at jeg er en person som aldri blir lei av eller irritert av eldre mennesker. Jeg tror noe av grunnen kan være at jeg savner min mor som bor alene på Sri Lanka. Jeg forstår verdien av kjærlighet og øm omsorg. Når jeg har vært på besøk på sykehjemmet, fylles jeg med glede, sier Meewalaararchchi.

Verdighetsenteret jobber for at Meewalaararchchi og alle andre som er frivillige får god oppfølging. Ved Bergen Røde Kors sykehjem er det egen frivillighetskoordinator som støtter, veileder og følger opp alle de frivillige. 

– Frivillighetskoordinatoren spiller en nøkkelrolle i tilretteleggingen for samarbeid med frivillige i omsorgssektoren. Det er veldig viktig at frivillige blir sett, verdsatt og får god oppfølging, sier daglig leder Odd Jordheim ved Verdighetsenteret. 

Les mer: Dette lærer du på utdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg (lenke).
Les mer: Utvid kompetansen din i 2020. Påmeldingen for Frivillighetskoordinering-eldreomsorg i 2020 er nettopp åpnet. Utdanningen tilbys i både Oslo og Bergen (lenke).

Oppfordring til alle kommuner
Han oppfordrer alle kommuner om å løfte frem frivilligheten i eldreomsorgen og jobbe for å få på plass frivillighetskoordinatorer. Jordheim kom også med en klar oppfordring til statsministeren (lenke). 

Les mer: – Jeg har jobbet ved sykehjem i 20 år. Nå ønsker jeg å spesialisere meg på frivillighet i eldreomsorgen. (lenke)
Les mer: Ledige plasser ved utdanningen Frivililghetskoordinering-eldreomsorg høsten 2019. (lenke)

Verdighetsenteret er et nasjonalt kompetansesenter innen eldreomsorg og tilbyr utdanningen Frivillighetskoordinator-eldreomsorg. Over 350 personer fra hele landet har tatt utdanningen.

– Målet med utdanningen er å styrke frivilligheten, frivillighetskoordinatoren og samskapingen mellom den lokale frivilligheten og eldreomsorgen. Vi oppfordrer eldreomsorgen til å samarbeide med lokalt organisasjonsliv og frivilligsentraler, sier Jordheim.