Kåfjord kommune sendte seks personer på utdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg. Målet er å stå enda sterkere i møte med akutt sykdom og akutte situasjoner. 

11. november 2019 by Kristine Askvik

 

I Kåfjord bor det  ca 2000 mennesker. Nærmeste sykehus er i Tromsø. Dit tar det to og en halv time å kjøre med bil.

– Vi bruker helikopter om det haster, sier fagutviklingssykepleier Ann Lovis Molund i hjemmetjenesten Kåfjord kommune. 

Men mange akutte situasjoner og  forverring av sykdom må løses der og da, lokalt i kommunen. 

Det stiller strenge krav til kompetanse hos helsepersonellet i førstelinjen. 

Samhandlingsreformen har også endret hva slags type pasienter som ansatte ute i kommunen møter. 

– Nå etter samhandlingsreformen skrives pasientene tidligere ut. Pasientene er mer redusert nå. Vårt mål er å tidlig kunne observere forverringer i sykdomstilstanden og behandle så mye som mulig her lokalt før vi sender videre til spesialisthelsetjenestene. Dette er mange ganger utfordrende , da de eldre ofte har sammensatte sykdomsbilder og diffuse symptomer. Derfor har det vært relevant for oss å øke kompetansen innen akuttmedisin hos eldre, sier Molund. 

Les mer: Dette er utdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg (lenke)
Les mer: Ledige plasser våren 2020 (lenke)

I gang med etterutdanning
Sammen med fem kolleger fra sykehjemmet og hjemmetjenesten i kommunen, har hun nylig startet på etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg. Blant de seks som deltar er det fem sykepleiere og en helsefagarbeider. 

Etterutdanningen finansieres av noe midler fra Kompetanseløftet 2020, men mesteparten betaler kommunen selv. 

Kommunen har nettopp åpnet et nytt helsetun, der alle helsetjenestene er under samme tak. Leger og sykepleiere jobber tett med akuttmedisin. Sykepleiere må bistå leger i akutte situasjoner på kveld og natt. 

Å gjenkjenne sykdomsforverring

– Når vi står i akutte situasjoner i distriktet  tar det lenger tid før en får assistanse fra spesialist helsetjenesten, sier Molund og understreker hvor viktig det er at den enkelte er trygg på akuttmedisinske prosedyrer og gjenkjenning av sykdomsforverring. 

Dette er blant temaene på etterutdanningen. Hele pensumet finner du her.

Kåfjord har en klar tanke bak hvorfor de sendte seks ansatte på etterutdanningen. 

– Flere blir trygge i de akutte situasjonene
– Når det er flere fra samme arbeidsplass så er det flere som blir trygg i de akutte situasjonene. Da kan en drøfte ulike situasjoner sammen i etterkant. Vi ønsker også å gjennomføre internundervisning, sier Molund.  

– Vi er veldig fornøyd med etterutdanningen. Kanskje sender vi enda flere fra kommunen, sier Molund.

Les mer: Sykehjemsleder ønsker at de ansatte blir drillet i akuttmedisin (lenke)
Les mer: Akuttmedisinsk eldresomsorg gjør deltakerne tryggere på prosedyrer, viser kartlegging (lenke)