Eldreminister Sylvi Listhaug besøkte etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg i desember. Hun fikk prøve å legge inn en perifer venekanyle.

13. desember 2019 by Kristine Askvik

– Det er uverdig å sende alvorlig syke gamle som kasteballer mellom sykehjem og sykehus. Det er viktig at ansatte i eldreomsorgen føler seg trygge i jobben sin og får etterutdanning, sier Listhaug til Bergensavisen. Les hele reportasjen om Listhaug sitt besøk på Verdighetsenteret her.

Hun kom på besøk mens 30 deltakere var i full sving på etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg. En stor del av utdanningen er praktisk prosedyre-trening. Hvis ansatte på sykehjem er drillet i disse prosedyrene, kan man forebygge unødig transport av svake gamle pasienter mellom sykehjem og sykehus.

– Det er mangel på kunnskap om akuttmedisin i eldreomsorgen i Norge i dag. Det viser studien til Bing-Jonsson. Det er noe av bakgrunnen for at vi utviklet etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg for tre år siden. Vi er glad for at eldreministeren nå ønsker å lære om utdanningen. Hun får møte våre dyktige deltakere og får en innføring i hva deltakerne lærer på utdanningen. Vi håper hun vil se hvor viktig det er med kompetanse i akuttmedisin, sier Silje B. Eikemo, leder for Helse og omsorg ved Verdighetsenteret. 

Les mer: Sikre deg en plass på Akuttmedisinsk eldreomsorg i 2020
Les mer: Dette lærer du på etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg 

Til nå har 400 helsefagarbeidere og sykepleiere fra hele landet tatt etterutdanningen. Eikemo opplever stor etterspørsel etter utdanningen.

– Kullene for 2020 er allerede godt i gang med å fylles opp. Fra januar 2020 drar vi også ut for å holde etterutdanningen ute i kommuner. Vi starter med å holde det for seks kommuner i Vesterålen. Det blir veldig spennende, sier Eikemo.