Skuespiller Lise Fjeldstad er av deltakerne i lørdagssamtalen på DNS lørdag 18.januar.

4. januar 2020 by Kristine Askvik

Kunst i et aldersvennlig samfunn
Muligheter, mestring, omsorg

Lørdagssamtalen på Den Nationale Scene 18.januar kl. 15.00

Dagen før utdelingen av den årlige Omsorgsprisen på Den Nationale Scene, møtes nevrolog Geir Olve Skeie, skuespiller Lise Fjeldstad og daglig leder Odd Håpnes fra Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg i teatrets publikumsrestaurant. Her inviterer Verdighetsenterets brobygger Sverre Chr. Wilhelmsen til samtale om kunstens betydning og muligheter i det daglige omsorgsarbeidet. Og hvordan dette kan gi den enkelte hjelp og støtte til å mestre hverdagen.

Samtalen vil ta utgangspunkt i et innledningsforedrag ved Geir Olve Skeie, nevrolog ved Haukeland sykehus og professor II ved Griegakademiet i Bergen. Gjennom kombinasjonen medisin og musikk har Skeie utviklet det populærvitenskapelige foredraget Musikk i hjernen, som han gjerne også krydrer med musikalske perler fra pianokrakken.
Da Skeie kom inn på medisinstudiet kombinerte han dette med musikkstudier som privatist. Som forsker har han særlig interessert seg for hvilken påvirkning musikk har på hjernen. Kan musikk lindre helseplager?  I foredraget vil han bl.a. fortelle om de ubevisste prosessene som skjer i hjernen når vi lytter til musikk, og om behandlingsformer der musikk brukes til å trene opp motoriske funksjoner. 

Skuespiller Lise Fjeldstad regnes i dag som norsk teaters førstedame, ansatt ved Nationaltheatret siden 1975. Denne helgen er hun invitert til Bergen for å være prisutdeler under Omsorgsprisen på DNS’ hovedscene. Men hun vil også gjerne ha et ord med i laget når kunstens muligheter skal drøftes på Lørdagskafeen dagen i forveien. I en alder av 80 år lever hun fremdeles et aktivt og hektisk pensjonistliv på de skrå bredder; senest denne sommeren i rollen som mor Aase i Peer Gynt-oppsetning på Akershus festning. «Jobben holder meg mentalt ung», sa hun i forbindelse med at hun i 2018 ble valgt til Hederssenior av Senior Norge.

Odd Håpnes er daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.
Senteret dokumenter og utvikler sang, dans og andre kulturuttrykk i en helse- og omsorgsfaglig ramme, gjennom forskning, utdanning og praksis. Håpnes er ikke minst også opptatt av det forebyggende arbeidet, og den enkeltes ansvar for eget liv. Han deltar blant annet i nasjonale og internasjonale fag- og forskningsnettverk innen Arts and Health, og har tidligere vært leder for Nasjonalt knutepunkt for kultur og helse (2000-2003) og kultursjef i Levanger kommune.

Konferansier: Sverre Chr. Wilhelmsen – brobygger, Verdighetsenteret
Allsang-akkompagnatør: 
Helge Lilletvedt – piano

DNS, publikumsrestauranten lørdag 18. januar kl. 15.00-16.15, fri entré med plassreservasjon

For reservasjon av plass, meld deg på her