Sykepleier Silje Halvorsen (28) er en av over 400 som har tatt utdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg ved Verdigehetsenteret.

7. januar 2020 by Kristine Askvik

I andre etasje ved Bergen Røde Kors sykehjem er Silje Halvorsen godt i gang med vakten. Hun småsnakker med en beboer.

– Jeg har alltid interessert meg i akuttmedisin. Da jeg fikk tilbud om å ta akuttmedisin til eldre så var det ikke noe tvil. Det er å kombinere to interesser i en utdanning, akuttmedisin og eldre. Samtidig som jeg følte en trygghet i å jobbe på sykehjem med denne typen utdanning i bakhånd, sier Halvorsen.

Utdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg ble høytidelig åpnet av helseminister Bent Høie januar for to år siden. Siden da har sykepleiere fra hele landet tatt utdanningen som strekker seg over to samlinger på tre dager hver. Samlingene er i Bergen. Utdanningen er praktisk rettet og det er en rekke praktiske øvelser.

– Jeg synes alt på utdanningen var lærerikt, men for meg var det spesielt verdifullt å lære om tema som sepsis, kols i forverring og pneumoni.

– Mye tryggere som sykepleier
– Etter utdanningen føler jeg meg mye tryggere som sykepleier. Nesten hver dag bruker jeg noe jeg lærte på utdanningen og jeg har det jeg lærte alltid i bakhodet i den daglige vurderingen av pasientene mine.

I arbeidshverdagen er Halvorsen ofte borte i både prosedyrer med perifert venekateter, smertepumpe, infusjoner, kols-pasienter, diabetessyke, subkutane injeksjoner og intramuskulære injeksjoner.

– Hvordan er det å utføre disse prosedyrene nå sammenlignet med før utdanningen?

– Jeg føler meg tryggere i måten jeg utfører/ håndterer de på. Også er det fint at vi fikk et hefte med ulike prosedyrer. Hvis jeg er usikker har jeg noe å slå opp i.

Ledige plasser
Les mer om Akuttmedisinsk eldreomsorg her.
Det er ledige plasser ved de neste kullene som starter opp våren 2020.