Så du Maya fra Vesterålen på Dagsrevyen? For første gang tilbys etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg ute i kommunene. Her er de første ute.

12. januar 2020 by Kristine Askvik

– Jeg opplever at kravene til akuttkunnskaper hos oss sykepleiere som jobber i kommunene her oppe i nord stadig blir større på grunn av dårligere pasienter med komplekse problemstillinger, avanserte behandlinger, lite sykepleierdekning og lang avstand til nærmeste sykehus, sier sykepleier Maya Knutsen (bildet øverst) i Sortland kommune.

Hun er en av tretti sykepleiere og helsefagarbeidere som har tatt etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg i regi av Verdighetsenteret på Sortland denne uken.  Se NRK-reportasjen om Maya og Akuttmedisinsk eldreomsorg her. 

– Det er veldig kjekt å være her i Vesterålen og møte alle de dyktige og engasjerte deltakerne, sier Silje B. Eikemo, leder for Helse og omsorg ved Verdighetsenteret og leder for etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg.

SORTLAND: Elsa C. Irgens (fra venstre), Aina Kolle og Silje B. Eikemo på plass på Sortland i Nordland, sammen med Hans Arne Nordbakk fra Regionalt kompetansekontor Vesterålen og Lødingen. Foto Hege Abrahamsen

Inne på Kulturfabrikken på Sortland sitter 30 sykepleiere og helsefagarbeidere i hestesko. I midten ligger naturtro menneskedukker og på et bord er en rekke armer klare til å bli stukket i. De 30 deltakerne er her for å bli enda bedre på å blant annet legge inn permanent kateter og perifere venekanyler. Gjennom seks dager er det høyt tempo, med både teori og prosedyretrening. Hele fagplanen til Akuttmedisinsk eldreomsorg finner du her.

PRAKTISK TRENING: Deltaker Bente Stavøy (til venstre) snakker med Silje B. Eikemo fra Verdighetsenteret. Foto Hege Abrahamsen

Etterutdanningen ble åpnet av helseminister Bent Høie i januar 2017. Siden da har 400 sykepleiere og helsefagarbeidere tatt etterutdanningen ved Verdighetsenteret sine lokaler i Bergen. Nå fra januar 2020 tilbys etterutdanningen ute i kommunene for aller første gang.

– De seks kommunene her i Vesterålen er de første som får tilbudet. Vi kjører en pilot her. Erfaringene er veldig gode så langt, sier Eikemo.

Verdighetsenteret ble invitert til Sortland av Regional kompetansekontor Vesterålen og Lødingen.
– Dette er en etterutdanning som kommunene har behov for. Når vi kan ha etterutdanningen her lokalt, er det flere som kan delta, sier Hans Arne Nordbakk i RKK Vesterålen og Lødingen (på bildet øverst).

Verdighetsenteret får stadig flere forespørsler om det er mulig å få utdanningen ut til sin kommune.

– Vi merker enorm etterspørsel etter Akuttmedisinsk eldreomsorg. Da vi startet opp for et par år siden så vi gjerne at det var enkeltpersoner ved det enkelte sykehjem eller kommune som tok kontakt. Nå ser vi at det er helseledere som tar kontakt og ønsker å sende flest mulig av sine ansatte på etterutdanningen, sier Eikemo.

ØVING: Deltakere øver både på hverandre og på kunstige armer. Foto Hege Abrahamsen

Les mer om bakgrunnen for Akuttmedisinsk eldreomsorg i fagplanen her. Kort fortalt har Samhandlingsreformen ført til sykere pasienter i eldreomsorgen. 

– Pasientene er både sykere og trenger en annen type behandling. Det krever økt kompetanse blant de ansatte. Økt kompetanse er viktig for å forebygge unødige og belastende sykehusinnleggelser, sier Eikemo.

TAR SATS: 30 deltakere fra seks kommuner i Vesterålen har deltatt på Akuttmedisinsk eldreomsorg denne uken.

I Vesterålen holder instruktørene fra Verdighetsenteret utdanningen over totalt seks dager, fra onsdag til onsdag med helgefri i midten. 

Våren 2020 vil det være to kull med Akuttmedisinsk eldreomsorg i Bergen. Plassene fylles opp fortløpende. Her kan du se om det fortsatt er ledige plasser. 

– Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om Akuttmedisinsk eldreomsorg eller ønsker at vi kommer til din kommune, sier Eikemo.