Sykepleier og styrkeløft-trener Tor Engevik fikk Omsorgsprisen 2019.

20. januar 2020 by Kristine Askvik

Omsorgsprisen 2019 ble delt ut på Den Nationale Scene søndag 19. januar. Dette er en festforestilling for anerkjennelse av og respekt for den innsats som daglig ytes for våre gamle og andre sårbare grupper.  Prisen tildeles en medarbeider, frivillig, pårørende, institusjon eller et prosjekt som de siste årene har vist fremragende omsorg – i Bergen eller Hordaland.

Årets tema er ‘mestring’: Hvordan kan livet være håndterbart og meningsfullt selv med en diagnose som ender mye i hverdagen?  Hvor ligger mulighetene?

Bak arrangementet står de som innstiftet det hele i 2001, GC Rieber Fondene, sammen med Verdighetsenteret – Omsorg for gamle og med Bergen kommune, Etat for sykehjem som samarbeidspartner.

Under følger juryens begrunnelse for førsteplassen og de to andreplassene.

Årets vinner er Tor Engevik. På bildet øverst står han sammen med prisutdeler og styreleder ved Verdighetsenteret, Torill Selsvold Nyborg,

1.prisvinner tildeles Omsorgsprisen 2019 for sitt årelange og driftige engasjement som formidler av viktig kompetanse ved å oppmuntre pleiere til å gi livsforlengende aktiviteter og tilby trening også for de aller eldste blant oss, sier Stein Husebø i juryen. 

Prisvinner er til daglig sykepleier, men bruker også store deler av sin fritid og uten vederlag på å reise rundt på sykehjem, dagsentre og serviceboliger med et eget livsgledeopplegg, sammen med en 74-årig norgesmester i styrkeløft.  Dette initiativet har blant annet resultert i 200 fullt utstyrte treningsskasser til sykehjem i Bergen og Hordaland.

Prisvinner er også nøkkelperson i seniorgruppen i Bergen Styrkeløftklubb. Her trener 30-40 eldre i alderen 60-85 år fast tre dager i uken. I tillegg har prisvinner i samarbeid med Lynghaug aktivitetssenter etablert en ordning slik at yngre personer med demenssykdom får mulighet til ordentlig treningsstudio sammen med treningskontakter.  

– Hovedtanken er å formidle at det aldri er for sent å begynne å trene. Og for denne gode sak har prisvinner i bokstavelig forstand vist et sterkt engasjement. Han er en livsgledespreder, sier Husebø. 

– Det er en stor anerkjennelse å få denne prisen, sier Engevik. 

Han viser til at mye forskning viser at styrketrening er viktig for alle, men kan være livsviktig for personer over 60 år. 

– Vi reiser rundt og motiverer folk til trening. Det er viktig å finne ressursen hos den enkelte. Min motivasjon er skape livsglede og spre mestring, sier Engevik. 

Han mener vi bør være ydmyke i møte med eldre. 

– Jeg møter mange på 90 eller hundre år. Vi skal være litt ydmyke, for om kort tid er det deg eller meg som sitter i en rullestol på et sykehjem, sier Engevik. 

 

Andreplassene: Vivi Aase Berdal, prisutdeler Torill Selsvold Nyborg, Kristine Nordby Simonsen og Beate Bednar. Foto: Thor Brødreskift

 

Vinner av den ene andreplassen er pårørende og pensjonist Vivi Aase Berdal. 

Prisvinner står som representant for de mange pårørende som utfører en fantastisk omsorg for sine nærmeste. Hun er selv pensjonist, og på fulltid tar hun seg av sin 98 år gamle mor. Hennes ønske er at mamma hver eneste dag skal ha et fint liv og få oppleve en verdig alderdom.

– Moren trenger hjelp til absolutt alt, hun har kreft og begynnende demens og trenger gåstol som hun grunnet dårlig balanse må ha assistanse for å bruke. Men med datterens hjelp blir dagen flott allikevel. I hennes hus er det godt å være gammel, sier Husebø. 

Prisvinner er samtidig en ressurs som hele familien kan ty til når man har behov for det. Det er ikke få som har tatt turen innom hennes hus hvis de er ensomme eller trenger noen å prate med. 

– Juryen ønsker med dette å løfte frem og anerkjenne det viktige arbeid som pårørende daglig utfører. 2. prisvinner er en av de mange som bidrar til at hjulene går rundt i omsorgs-Norge. Hun er en hverdagshelt, sier Husebø. 

– Jeg synes det er helt fantastisk at noen har opprettet en slik pris. Først og fremst må jeg beundre de som har satt dette i gang. Min mor har vært en fantastisk mor. Hun har vært en enorm omsorgsperson. Nå har jeg spart samfunnet for sykehjemsplass for henne gjennom å passe henne i 24 timer gjennom fem år. Det betyr enormt mye for meg å få en slik en pris, sier Vivi Aase Berdal.  

Vinner av den andre andreplassen er scenekunstgruppen Kompani Krapp ved Kristine Nordby Simonsen og Beate Bednar. 

Mennesker med demens utgjør i stor grad en marginalisert gruppe. De har ikke muligheten til å stå opp for seg selv. De fremmer ingen krav, og deres plass i samfunnsdebatten skjer gjerne i kraft av omtale. 2. prisvinner er et bergensk scenekunstkompani. Med stort engasjement har de brukt sitt kunstneriske talent for å løfte frem denne utsatte gruppen. Og det er med ektefølt respekt og kjærlighet de forteller litt annerledes historier om demens.

De siste årene har de arbeidet frem forestillingen Det er alltid en tråd en plass. Denne er et resultat av et flerårige forarbeid i fortellergrupper og ved intervjuer med beboere på sykehjem. Gjennom filmsnutter, fortellinger og scenisk nærvær kommer fem personer med demens selv til orde. Her er det deres fortellinger vi lytter til.  

– 2. prisvinner makter å gi en lite synlig gruppe mennesker stemme og ansikt i det åpne landskap. Slik kan også scenekunst bli et viktig bidrag til å fylle et brutalt vakuum i samfunnet, sier Husebø. 

 – Det føles godt at det arbeidet vi har gjort har betydd noe for andre, og utrolig gøy å få en slik anerkjennelse, sier Bednar. 

– Vi synes det var flott å få møte, jobbe med, og utvikle en forestilling om en sårbar gruppe, som mennesker med demens er. Det å få innblikk i metoden som Hanne Jones og Eli Lea presenterte for oss, hvor man oppnår en annen form for kommunikasjon gjennom ulike kunstuttrykk, ble veldig inspirerende for oss som scenekunstnere og fungerte som drivkraft for hele prosessen med å skape en forestilling som handler om fem personer med demens, sier Simonsen.