Rona Reistad i Bjerke bydel i Oslo reiser ut til hjemmeboende eldre og matcher dem med tilbud som drives av frivillige.

24. januar 2020 by Kristine Askvik

I det nyåpnede Årvoll Omsorgssenter er det stor aktivitet. Her arrangerer både fysioterapeuter fra kommunen ukentlige trimgrupper og det er aktiviteter i regi av frivillige fra lokale foreninger. Her også holder seniorveileder Rona Reistad til (til høyre på bildet øverst). Men ofte er hun ute av huset. Hun reiser på hjemmebesøk til eldre over 80 år som ikke mottar tjenester fra bydelen. Da fanger hun opp hvem som er ensomme og gjerne skulle vært mer ute og i aktivitet. Reistad kobler dem med aktiviteter hun tenker kan passe for den enkelte. Kanskje sender hun dem videre til kollega og fysioterapeut Linn Beate Sinding-Larsen (til venstre på bildet øverst).

Les mer: Inviterte alle 75-åringer i kommunen på «klassefest» (lenke)
Les mer– Det blir ikke jul uten hjemmelaget lefse, sier sykehjemsbeboer Guri (lenke)

Lite nettverk
 – Mange har lite nettverk. Vi prøver å koble personer sammen slik at det blir kjent med nye, sier Reistad og Sinding-Larsen. 

Et av tilbudene de eldre blir rekruttert til er treningsprogrammet “Stødig fot”. 

Sinding-Larsen har utviklet programmet.  Det er trening som går gjennom åtte uker. Først trening og deretter felles lunsj med undervisning, to ganger i uken gjennom to måneder. 

– Vi har hatt deltakere som har kommet hit med gåstol og krykker, men som på slutten av kurset har glemt det igjen her, sier Sinding-Larsen og ler. 

TRENING: Fysioterapeut Linn Beate Sinding-Larsen leder Stødig fot-treningene. Foto Johnny Vaet Nordskog

 

Målet med treningen er nettopp å forbedre og opprettholde gå-funksjonen og balansen for å klare seg selv lengst mulig, men det sosiale felleskapet har vel så mye å si for resultatet som selve treningen.

– Vi fagpersoner må tørre å stole på at sosiale aktiviteter også har en stor påvirkning på den fysiske funksjonen hos eldre, og ikke bare tenke rene treningstilbud, sier Sinding-Larsen. 

– Skal vi klare økningen av eldre, må vi motivere til å delta i fellesskap og aktivitet – og gi dem mulighet til å trene så de kan mestre å leve hjemme lengst mulig. Måten Rona og Linn Beate jobber på er et eksempel til etterfølgelse, sier Lars Eivind Bjørnstad i bydel Bjerke. 

Oppfølging av frivillige
Reistad understreker at det er viktig å verdsette innsatsen til de frivillige. 

– Det er viktig at det er noen hos oss som følger opp enkeltpersonene som er frivillige og at vi “ser” den enkelte frivillige.  

RUNDT I BYDELEN: Lars Eivind Bjørndal kjenner bydelen godt. Han mener det er viktig med et tett samarbeid mellom frivilligheten og kommunen. Foto Johnny Vaet Nordskog

Reistad og Sinding-Larsen har tre råd til andre som jobber med hjemmeboende eldre og samarbeid med frivillige: 

  • Oppmuntre privatpersoner, lag og foreninger til å ta initiativ til aktiviteter som de kan drive selv.
  • Bli kjent med frivilligheten og tilbudene som de tilbyr
  • Motivere eldre til å være aktive i frivilligheten

– Vår erfaring er at det er mye initiativ og skapertrang hos folk – og det er et stort ønske om å skape nye aktiviteter. Vi bør derfor lytte, fremfor å fortelle hva de bør gjøre. Vi kan være tilretteleggere. Så bør vi bruke tid på å motivere de som ikke er aktive – til å bli med i de aktivitetene som allerede tilbys – eller de nye aktivitetene, sier Bjørnstad.

Han har jobbet aktivt for at frivilligheten og bydelene skal kjenne mer til hverandre og samskape. Aller best fungerer det når det er de frivillige som tar initiativ, mener Bjørnstad. Han jubler når enkeltpersoner, lag eller organisasjoner kommer med innspill. 

 – Her spiller vi på lag med frivilligheten og vi bistår initiativene som kommer inn til oss, sier Bjørnstad. 

Bjørnstad var prosjektleder for prosjektleder for «Nettverk og frivillighet» i Oslo+. Prosjektet inkluderte bydelene Søndre Nordstrand, Østensjø, Sagene og Bjerke. 

– En konklusjon fra dette prosjektet er at vi anbefaler akkurat en slik arbeidsform i bydelene/kommunene. Altså at ansatte motiverer eldre innbyggere til å delta på aktiviteter som allerede finnes i bydelen. Vi behøver ikke finne på eller starte opp aktiviteter som allerede tilbys av andre. For å kunne bo lengst mulig hjemme, vet vi at det er viktig å kunne mestre de hverdagslige gjøremålene og det er viktig med sosialt fellesskap. Disse aktivitetene i lokalsamfunnet, tilbyr nettopp dette, sier Bjørnstad. 

Han mener det er både enkelt og vanskelig. 

Tid, anerkjennelse og kultur
– Utfordringen ligger i at ansatte må få tid, anerkjennelse og en kultur for å jobbe på en sånn måte, sier Bjørnstad.  

Et av målene i Bjerke bydel er å få informasjon ut til alle eldre i bydelen, fange opp dem som ikke er med på aktiviteter og få flere med på aktiviteter. Dette skjer blant annet gjennom å styrke aktivitetstilbudet. 

– Jeg bor i nabolaget her selv og la merke til to som gikk på tur sammen. De to hadde møttes gjennom et tilbud hos oss, men nå tok de initiativet selv til å møtes og gå tur. Det var så fint å se, sier Sinding-Larsen.

Deler erfaringer
Bjørndal har undervist på utdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg og fortalt om erfaringene fra prosjektet “Nettverk og frivillighet” i Oslo kommune.

– Jeg bruker også erfaring jeg har fra snart 50 år med frivillig arbeid, gjennom selv å være «ildsjel», frivillig tillitsverv, som ansatt i en frivillig organisasjon og nå som ansatt i bydel, der jeg har hatt en reell samskaping med frivilligheten i 25 år. Jeg mener vi får best mulig ut av samarbeidet når vi samarbeider med frivillige organisasjoner ut fra deres engasjement og formål, sier Bjørndal. 

Les mer: Dette er utdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg (lenke)
Les mer: Ledige plasser på utdanningen våren 2020 (lenke)

I løpet av prosjektet gikk flere ansatte fra de aktuelle bydelene på utdanningen ved Verdighetsenteret.

– Vi sendte ansatte på utdanningen fordi vi ønsket at flere jobbet med frivillighet og hadde egne prosjekter gjennom utdannelsen. Gjennom å delta på dette, måtte det også settes av tid til å jobbe med frivillighet. De kunne også bli en god medspiller og samarbeidspart med prosjektledere i bydelene, sier Bjørndal.