Alle kommuner kan søke om penger. Slik kan flere få etterutdanning. Husk fristene i mars!

4. februar 2020 by Kristine Askvik

– Nå kan alle landets kommuner søke om kompetansehevingstilskudd for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Kompetansemidler, kan avgjøre om du og dine kolleger får etterutdanning. Derfor vil jeg oppfordre alle til å spørre sin nærmeste ledere om akkurat din kommune har søkt om kompetansemidler, sier Silje B. Eikemo, leder for Helse og omsorg ved Verdighetsenteret

Hvis svaret er nei, fortvil ikke. Dere har fortsatt tid.
I noen fylker er fristen 1.mars. Andre har frist noen uker senere. 

Les mer om kompetansemidlene fra Helsedirektoratet her.

Dere søker hos Fylkesmannen i det enkelte fylke.

Verdighetsenteret tilbyr etterutdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg, Palliativ eldreomsorg og Akuttmedisinsk eldreomsorg

– Vi opplever at kommunene ønsker å sende stadig flere deltakere på etterutdanningene. Med kompetansemidler kan flere få muligheten til å få etterutdanning, sier Eikemo.

Gulen kommune er en av kommunene som har jobbet målbevisst for å sikre seg kompetansepenger