Muligheter, mestring og omsorg under lørdagssamtale på Den Nationale Scene 18.januar.

7. februar 2020 by Kristine Askvik

Dagen før utdelingen av den årlige Omsorgsprisen på Den Nationale Scene, møttes nevrolog Geir Olve Skeie og daglig leder Odd Håpnes fra Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg i teatrets publikumsrestaurant. Foran en fullsatt sal inviterte Verdighetsenterets brobygger Sverre Chr. Wilhelmsen til samtale om kunstens betydning og muligheter i det daglige omsorgsarbeidet. Hvordan dette kan gi den enkelte hjelp og støtte til å mestre hverdagen? Kan musikk lindre helseplager? Hvilke ubevisste prosesser skjer i hjernen når vi lytter til musikk?

Samtalen tok utgangspunkt i et innledningsforedrag ved Geir Olve Skeie, nevrolog ved Haukeland sykehus og professor II ved Griegakademiet. Han kom bl.a. inn på behandlingsformer der musikk brukes til å trene opp motoriske funksjoner, og krydret sitt populærvitenskapelige foredrag med musikalske perler fra pianokrakken. 

Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, var ikke minst opptatt av det forebyggende arbeidet, og den enkeltes ansvar for eget liv. Han bygget broer til daglig omsorgspraksis, og trakk i tillegg inn andre kunstarter. Slik gjenspeilet dette arrangementet også årets tema for Omsorgsprisen; mestring. Samtidig ble det en inspirerende appetittvekker foran vårens store nasjonale konferanse i Oslo; Kunst, mestring og omsorg 2020.   

Vi vandrer med freidig mot
Arrangementet ble rammet inn av allsang, til pianoakkompagnement av Helge Lilletvedt. Og de fremmøtte sang virkelig av full hals – så frigjørende entusiastisk at det frydet hver enkelt langt opp i hårroten!