Ved årsskiftet ble Vågsøy og Flora til nye Kinn kommune. Nå drar to frivilligsentraler i samme retning.

18. februar 2020 by Kristine Askvik

Siv Anett Kupen (fra høyre på bildet øverst) og Bente Nilsen leder hver sin frivilligsentral, i henholdsvis gamle Vågsøy og gamle Flora kommuner. Nå har de blitt til nye Kinn kommune. Det er en time med båt mellom de to tidligere kommunesentrene, og en annen kommune i mellom. Men det hindrer ikke tett samarbeid om frivillighet i eldreomsorgen. 

Nå sitter Kupen og Nilsen rundt samme bord og tar utdanningen Frivillighetskoordinering- eldreomsorg ved Verdighetsenteret. 

Alle som tar utdanningen, utvikler og gjennomfører et prosjekt ved sin arbeidsplass eller sin kommune. Kupen og Nilsen leder et felles prosjekt. Målet er å styrke frivilligheten i den nye stor-kommunen. 

Før de to kommunene ble slått sammen, hadde de to frivilligsentralene ingen felles prosjekter.

Les mer: Lær hvordan seniorveileder Rona og fysioterapeut Linn Beate samarbeider (lenke)
Les mer: Dette er utdanningen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg (lenke) 

– Hvordan begynte samarbeidet? 

– Jeg tok en telefon til Siv Anett. Vi hadde noe midler til overs og jeg tenkte det kunne være fint å samarbeide når vi skulle bli en kommune, sier Bente Nilsen. 

Kollegaen i nord likte ideen og fra da utviklet de prosjektet “Grenseløs frivillig samhandling i omsorg”.

– I dag er ikke frivillige godt nok ivaretatt i kommunen vår. Vi lager nå et system for ivaretakelse av frivillige. Frivillige skal bli sett, føle seg viktig og ønske å komme igjen, sier Kupen. 

– Vi ønsker at det skal være bedre samhandling mellom de to kommunene, og mellom frivillige organisasjoner, frivillige og institusjoner, sier Nilsen. 

Ledere fra kommunen, ansatte fra eldreomsorgen og frivillige sitter i styringsgruppen til prosjektet, sammen med de to frivilligsentral-lederne. 

– Hva slags forventninger har dere til prosjektet og samarbeidet fremover? 

– At kommunikasjonen mellom ansatte og frivillige er så god, at det fører til mer frivillighet og økt aktivitet for beboerne i heile Kinn kommune, sier Nilsen og Kupen. 

Dette er frivillighets-ABC-en som Nilsen og Kupen skal utvikle: 

  •  Felles brosjyrer for rekruttering av frivillig
  • Utvikle et felles årshjul for felles samhandling om frivillighet i omsorg.
  • Ha en fast kontaktperson for de frivillige på hver institusjon og i hver avdeling i heimetjenestene. Kulturvert/Frivilligkoordinator

– Stilig å se
– Vi er i en tid der mange kommuner ønsker å satse på frivillighet i helse og omsorgssektoren, samtidig er det ikke uvanlig at prosesser med kommunesammenslåing skaper usikkerhet rundt, utsetter eller velter om på dette arbeidet. Derfor er det så stilig å se at Nye Kinn kommune midt opp i dette ser på mulighetene, satser på kompetanseheving og å bygge struktur og kultur for å få til god samhandling mellom frivilligheten og kommune. Vi har tro på at denne måten å jobbe på vil gi langsiktige gevinster for frivilligheten og eldreomsorgen og gleder oss til å følge prosjektet fremover, sier Susanne Lier Fagerbakke, rådgiver ved Frivillighet og kultur ved Verdighetsenteret.