Oslo kommune satser på økt kompetanse og god tilrettelegging for frivillige. Målet er mer samhandling mellom sykehjem, frivillige og nærmiljø.

18. februar 2020 by Kristine Askvik

Vinderen bo – og servicesenter nærmer det seg lunsjtid. I kafeen er deltakere på dagsenteret og frivillige i gang med den faste svelestekingen. Frivillig Lise Hetland (20) og beboer på bildet av øverst er to av dem som har funnet veien til kafeen. Potensielle kunder lar seg lokke av den gode lukten.

I dag er også Merete Øyberg på besøk. Hun var blant de første som tok utdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg. Nå er hun spesialkonsulent i Sykehjemsetaten i Oslo kommune og jobber for å styrke samarbeidet mellom sykehjemmene og frivilligheten.

– Jeg ønsker at vi skal bli enda bedre på å tilrettelegge for frivillighet i sykehjemmene, sier Øyberg.

Vinderen er ett av 38 langstidssykehjem i kommunen. I tillegg ligger fire helsehus under Sykehjemsetaten. 

FREM I LYSET: Merete Øyberg løfter frem samarbeid mellom sykehjem og frivilligheten. Foto: Johnny Vaet Nordskog

Fra administrasjonen sentralt i kommunen ønsker Øyberg å være et bindeledd mellom sykehjem og frivilligheten.  

– Det er viktig at ansatte som samarbeider med frivillige, har kunnskap om hvordan man samarbeider med og tilrettelegger. Derfor har vi i Oslo kommune valgt å sende en rekke ansatte fra våre sykehjem på utdanningen Frivillighetskoordering-eldreomsorg, sier Øyberg. 

Selv var hun en av deltakerne på det aller første kullet på utdanningen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg, tilbake i 2011. Nå kjemper hun for et godt samarbeid mellom frivillige organisasjoner og alle de 38 kommunale sykehjemmene i Oslo.

Deler ut 2,5 millioner
Sykehjemsetaten utlyser hvert år trivselstiltak på langtidshjem og helsehus. I 2020 er det utlyst 2,5 millioner kroner. Her kan ulike aktører, deriblant frivillige organisasjoner og foreninger, søke om samarbeidstiltak på langtidshjem og helsehus. 

I tillegg har kommunen hatt fokus på å øke de ansatte sin kompetanse innen frivillighetskoordinering.

– Gjennom utdanningen ved Verdighetsenteret treffer du andre som jobber med det samme som deg. Der kan du dele erfaringer og utfordringer. 

– Det er viktig at frivillighet får den plassen den fortjener, og at frivilligheten får mer anerkjennelse. Vi i kommunene skal ikke ta over frivilligheten, men vi skal samarbeide og legge til rette for at ting kan skje, sier Øyberg. 

Hun understreker at det er viktig å ha et mottaksapparat for frivillige. 

– Hvis du som frivillig blir trygg og inkludert, får du lyst til å bidra mer. Slik blir trygge frivillige gode ambassadører for nye frivillige. 

Deler erfaringer
Øyberg koordinerer nettverk for frivillighetskontakter og frivillighetskoordinatorer i Oslo. Gruppen på 25-30 deltakere møtes to ganger i året. 

– Her ønsker vi at alle kan dele erfaringer og bli inspirert til å sette i gang nye prosjekter, sier Øyberg. 

Hun håper et godt samarbeid mellom koordinatorer kan styrke hver enkelt koordinator og tilbudet ute ved det enkelte sykehjem. 

– Det er lokalt ved det enkelte sykehjem at det viktigste arbeidet skjer, sier Øyberg. 

Hun jobber for at sykehjem skal bli en naturlig del av nærmiljøet. At folk kan treffes på sykehjem på tvers av alder, og kanskje møtes rundt felles interesser. 

– Oslo er en mangfoldig by. Det må også speiles på sykehjemmene. Vi ønsker mangfoldige og inkluderende sykehjem, sier Øyberg. 

Gode dager
Hun understreker at det viktigste er å legge til rette for at beboere ved sykehjemmene i kommunene skal ha gode dager, i tillegg til at forsvarlig behandling og pleie er ivaretatt. 

– Selv om beboerne har flyttet fra sitt eget hjem til en institusjon, skal de få lov til å være seg selv og gjøre det de har lyst til. De skal få bevare identiteten sin. Samvær med frivillige og nærmiljøet kan bidra til dette, sier Øyberg.