Sebastian von Hofacker blir ny faglig leder ved Verdighetsenteret.

2. mars 2020 by Kristine Askvik

– Jeg ønsker å lære mer om demens og selv bidra til bedre holdninger og økt kompetanse i lindrende behandling i eldreomsorgen. Selv om vi sier at ethvert menneske har en “iboende” verdighet, så kan denne krenkes på mange måter, sier Sebastian Hofacker.

Han kommer fra stilling som seksjonsoverlege i palliasjon og leder av Klinisk etikkomité ved Haraldsplass Diakonale sykehus. I tillegg er han overlege ved Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest. Han har nå permisjon fra disse stillingene og startet som faglig leder ved Verdighetsenteret 2.mars.

Hofacker mener mye er svært bra i norsk eldreomsorg sammenlignet med andre europeiske land. Men han mener også en del gjenstår.

Han trekker frem følgende områder som bør bedres:

  • Tilgang til legetjenester når den gamle ønsker å være hjemme i den siste levetiden
  • Avlastningsordninger for pårørende til personer med demens
  • Retten til å velge hvor man ønsker å tilbringe sine siste leveår når hjelpebehovet øker
  • Mangel på helsepersonell

Unge og gamle sammen
– Vi kan lære fra våre nordiske naboer og andre land, der unge og eldre bor under samme tak med forpliktelse om regelmessig kontakt. På denne måten forebygges ensomhet hos enslige gamle og de unge lærer om alderdommens lyse og utfordrende sider. I tillegg kan man hjelpe hverandre med det man er god på. Den gamle kan bidra som ressurs.

Verdighetsenteret har de siste årene jobbet sammen med mange andre for å styrke kompetansen i den profesjonelle og frivillige eldreomsorg.

Verdighetsbevarende samtaler om personens ønsker og preferanser, såkalte forhåndssamtaler, som føres med fordel før alderdom og sykdom rammer personens beslutningsevne, vil være et viktig arbeidsfelt for Verdighetssenteret fremover.

– Jeg mener at et samarbeid mellom humaniora, medisin, pleie og omsorg, arkitektur, byplanlegging, kunst og musikk med flere er viktig for å utvikle nye idéer og gode løsninger for mennesker med funksjonshemninger, demens etc. Verdighetsenteret må også fortsette å jobbe politisk, for alt vi gjør er også politikk, sier von Hofacker.